Pagina opties

Groter

Verhuizing doorgeven

 • Online aanvragen of doorgeven

 • Hoe werkt het?

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat of blijft wonen. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw verhuizing op verschillende manieren doorgeven:

  • DigiD Online met uw DigiD. U krijgt per e-mail een bevestiging van de verhuisaangifte en als de verhuizing verwerkt is.

    
  • Persoonlijk bij de afdeling inwonerszaken in één van de gemeentehuizen. U moet hiervoor een afspraak maken.

  Let op!

  • Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.
  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • Aanvullende informatie

  Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

  Verhuizen naar Nederland (immigratie)

  Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in Nederland.

  Briefadres

  Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats, verblijft u korter dan 8 maanden in het buitenland of verblijft u in een instelling of gevangenis? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres.

 • Openbare documenten

 • Misschien bent u op zoek naar: