Pagina opties

Groter

Snel internet in het buitengebied

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Op veel adressen in het buitengebied van de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. Op dit moment zijn er twee partijen die aan de gemeente te kennen hebben gegeven dat zij in het buitengebied of in delen van het buitengebied snel internet willen aanleggen. Beide partijen hebben in december 2019 de zogenaamde vraagbundeling afgerond en aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij in 2020 willen overgaan tot aanleg van snel internet (glasvezel en/of draadloos netwerk) in het buitengebied of delen van het buitengebied van de gemeente en in een groot aantal kleinere kernen.

  Partijen

  De volgende partijen zijn momenteel actief in onze gemeente:

  1. Rodin Broadband Groningen (Rodin) (Snel Internet Groningen)
   Rodin gaat alle zogenaamde witte adressen in de buitengebieden van de provincie Groningen voorzien van snel internet. Witte adressen zijn adressen waar de snelheid lager is dan 30 Mb per seconde. Rodin voert de regeling Snel Internet van de provincie Groningen uit. Rodin wil zoveel mogelijk adressen aansluiten op een glasvezelverbinding. Waar dat niet mogelijk is kan gebruik gemaakt worden van een internet over radio verbinding, zodat de bewoners tóch snel internet kunnen krijgen. De aanleg start in het voorjaar van 2020. Voor meer informatie: www.snelinternetgroningen.nl
  2. Glasdraad Westerkwartier
   Glasdraad is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in zowel een deel van het buitengebied van de gemeente als ook in een groot aantal kleine kernen van de gemeente. Start aanleg is door Glasdraad voorzien vanaf begin 2020. Voor meer informatie: www.glasdraadwesterkwartier.nl

  Stand van zaken

  De gemeente is met genoemde initiatiefnemers in overleg over de tracés waarlangs het netwerk wordt aangelegd en zal vergunning verlenen voor de aanleg van het netwerk. In de uitvoeringsfase houdt de gemeente toezicht op de aanleg.

 • Aanvullende informatie

  Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is internet breedbandinternet?

  Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

  2. Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

  Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

  • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
  • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen.
   Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.
  • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

  3. Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

  Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet

  4. Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk.

  Laatste update: Zuidhorn, 27 januari 2020