Pagina opties

Groter

Snel internet in het buitengebied

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Op veel adressen in de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. Op dit moment zijn er twee partijen die in de gemeente in het buitengebied of in delen van het buitengebied en in een groot aantal kleine kernen een nieuw netwerk aanleggen. Beide partijen werken nu nauw met elkaar samen. Dit heeft geleid tot één partij die de werkzaamheden uitvoert voor beide partijen. Hierdoor blijft de overlast van de graafwerkzaamheden beperkt en hoeft de geul maar één keer open.

  Stand van zaken

  De initiatiefnemers hebben met de gemeente overlegd over de tracés waarlangs het netwerk wordt aangelegd. De gemeente heeft inmiddels de vergunningen voor de eerste tracés verleend voor de aanleg van het netwerk. In het Westerkwartier wordt op dit moment hard gewerkt aan de aanleg van deze netwerken. In de uitvoeringsfase houdt de gemeente toezicht op de aanleg.

  Uitvoering werkzaamheden

  Indien u vragen heeft over de graaf- of aanlegwerkzaamheden dan kunt u direct contact opnemen met de aanleggende partij: VIB Oosterhof Holman Netwerken VOF. Het aanleg team is op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer: 06 27 00 45 04 of via email: glasvezelwesterkwartier@outlook.com

  Aanbieders glasvezel en/of draadloos netwerk

  Zowel Rodin als GlasDraad zijn momenteel actief in onze gemeente. Er is een verschil in aanleggebied. Rodin (Snel internet Groningen) legt alleen aan in het buitengebied en GlasDraad Westerkwartier legt aan in het buitengebied en een aantal kleine kernen. Dit betekent dat als u vragen heeft over de aanleg in het buitengebied u moet kijken welke partij u kunt benaderen. Bent u klant bij een van de twee partijen dan kunt u zich uiteraard tot die partij wenden. Bent u nog geen klant dan zult u een van beide moeten benaderen of beide.

  Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk. De gemeente heeft dus geen rol in de aanleg, maar zorgt natuurlijk wel voor het toezicht op het werk, op de naleving van de regelgeving en zorgt voor de coördinatie tussen de beide aanbieders van glasvezel/draadloos netwerk. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u contact opnemen met Auke Spijkerman via e-mail auke.spijkerman@westerkwartier.nl of telefoon 14 0594.

 • Aanvullende informatie

  Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is internet breedbandinternet?

  Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

  2. Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

  Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

  • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
  • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen.
   Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.
  • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

  3. Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

  Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet

  Laatste update: 07 oktober 2020