Pagina opties

Groter

Snel internet in het buitengebied

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Op veel adressen in de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. Op dit moment zijn er twee partijen die in de gemeente in het buitengebied of in delen van het buitengebied en in een groot aantal kleine kernen een nieuw netwerk aanleggen. Beide partijen werken nu nauw met elkaar samen. Dit heeft geleid tot één partij die de werkzaamheden uitvoert voor beide partijen. Hierdoor blijft de overlast van de graafwerkzaamheden beperkt en hoeft de geul maar één keer open.

  Stand van zaken februari 2021

  In oktober 2020 zijn zowel Rodin als Glasdraad begonnen met de aanleg. Hiervoor hebben zij VIB Oosterhof Holman Netwerken VOF als aannemer ingeschakeld. Deze partij is zichtbaar het meest aanwezig in het veld. Er wordt in de dorpskernen en langs de toegangswegen gegraven en waar bomen staan of andere beperkingen zijn geboord. Hierbij is veel aandacht voor de veiligheid van de omgeving en voor de archeologische waarden.

  De leefbaarheidscoördinatoren van de gemeente Westerkwartier houden contact met de dorpen en zijn een belangrijke schakel in de communicatie. Een team van 3 toezichthouders is namens de gemeente ingeschakeld om de werkzaamheden te begeleiden en de kwaliteit en veiligheid in de gaten te houden. 2-Wekelijks is er overleg tussen de gemeente, de netbeheerders en de uitvoerende partij waarbij de stand van zaken besproken wordt, alsmede klachten en andere geluiden uit de omgeving.

  Huidige werkzaamheden:

  • De werkzaamheden zijn begonnen in Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en momenteel zijn de aanleggende partijen bezig in Oldehove.
  • De werkzaamheden vinden nu plaats in een ongunstig seizoen, waardoor het straatwerk niet altijd netjes teruggelegd kan worden, vanwege te veel water of vorst in de grond.
  • Wanneer de veiligheid in het geding komt vanwege de weersomstandigheden, wordt het werk gestaakt.
  • Het straatwerk in de oude kernen van Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en Saaksum is uitdagend gebleken door de oude bestratingsmaterialen die niet maatvast zijn. De kwaliteit is hier nog niet naar wens en sommige stukken zullen herstraat worden om de kwaliteit te verbeteren. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder middels onderstaande contactgegevens.
  • Vanwege de weersomstandigheden worden sommige voetpaden en wegen grof dicht gestraat om in het voorjaar, wanneer de omstandigheden gunstiger zijn nogmaals gestraat te worden en de gewenste kwaliteit terug te brengen. De veiligheid mag hier echter niet bij in het geding komen.
  • Uiteindelijk vindt 1 jaar na de oplevering van de werkzaamheden de laatste inspectie plaats waarbij eventueel opgetreden verzakkingen hersteld zullen worden.
  • Er komen nog regelmatig vragen naar boven of adressen wel of niet aangesloten worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rodin of Glasdraad middels de op deze site vermelde contactgegevens.

  Planning in hoofdlijnen:

  De planning in hoofdlijnen wordt bepaald door de initiatief nemers en kunt u raadplegen op de website van Rodin en Glasdraad:

  De detailplanning van de directe werkzaamheden bij u in de buurt, krijgt u van de aanleggende partij middels een brief in de bus, enige tijd voordat de werkzaamheden beginnen.

  Uitvoering werkzaamheden

  Indien u vragen heeft over de graaf- of aanlegwerkzaamheden dan kunt u direct contact opnemen met de aanleggende partij: VIB Oosterhof Holman Netwerken VOF. Het aanleg team is op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer: 06 27 00 45 04 of via email: glasvezelwesterkwartier@outlook.com

  Aanbieders glasvezel en/of draadloos netwerk

  Zowel Rodin als GlasDraad zijn momenteel actief in onze gemeente. Er is een verschil in aanleggebied. Rodin (Snel internet Groningen) legt alleen aan in het buitengebied en GlasDraad Westerkwartier legt aan in het buitengebied en een aantal kleine kernen. Dit betekent dat als u vragen heeft over de aanleg in het buitengebied u moet kijken welke partij u kunt benaderen. Bent u klant bij een van de twee partijen dan kunt u zich uiteraard tot die partij wenden. Bent u nog geen klant dan zult u een van beide moeten benaderen of beide.

  Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk. De gemeente heeft dus geen rol in de aanleg, maar zorgt natuurlijk wel voor het toezicht op het werk, op de naleving van de regelgeving en zorgt voor de coördinatie tussen de beide aanbieders van glasvezel/draadloos netwerk. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u contact opnemen met Auke Spijkerman via e-mail auke.spijkerman@westerkwartier.nl of telefoon 14 0594.

 • Aanvullende informatie

  Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is internet breedbandinternet?

  Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

  2. Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

  Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

  • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
  • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen.
   Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.
  • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

  3. Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

  Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet

  Laatste update: 07 oktober 2020