Pagina opties

Groter

Snel internet in het buitengebied

 • Wat is het?

  Op veel adressen in het buitengebied van de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. Op dit moment zijn er meerdere partijen die aan de gemeente te kennen hebben gegeven dat zij in het buitengebied of in delen van het buitengebied snel internet willen aanleggen. Daarop vooruitlopend zijn zij gestart met de zogenaamde bundelingsfase of de voorbereidingen daarvoor.

  De gemeente is blij dat partijen het initiatief hebben genomen om de bedrijven en inwoners in het buitengebied van snel internet te voorzien, maar is zich er van bewust dat het voor betrokkenen wel wat onoverzichtelijk wordt nu meerdere partijen tegelijkertijd de ondernemers en inwoners daarover benaderen.

  Regelmatig wordt de gemeente benaderd met de vraag om advies bij het maken van een keuze voor één van de partijen. De gemeente heeft echter nadrukkelijk geen voorkeur voor één van de partijen. Inwoners en bedrijven worden geadviseerd om zich goed te laten informeren door de partijen. Het is daarom van belang om één of meerdere informatieavonden bij te wonen. Voor meer informatie hierover kunt u de websites van de verschillende partijen raadplegen.

  Partijen

  De volgende partijen zijn momenteel actief in onze gemeente:

  1. Rodin Broadband Groningen (Rodin) (Snel Internet Groningen)
   Rodin gaat alle zogenaamde witte adressen in de buitengebieden van de provincie Groningen voorzien van snel internet. Witte adressen zijn adressen waar de snelheid lager is dan 30 Mb per seconde. Rodin voert de regeling Snel Internet van de provincie Groningen uit. Onderdeel daarvan is een lening die het mogelijk maakt om de witte adressen zonder aansluitkosten voor de bewoners aan te sluiten op een breedband verbinding.  Rodin wil zoveel mogelijk adressen aansluiten op een glasvezelverbinding. Waar dat niet mogelijk is kan gebruik gemaakt worden van een internet over radio verbinding, zodat de bewoners tóch snel internet kunnen krijgen.  Bij voldoende deelname start  de aanleg van de infrastructuur in het 4e kwartaal 2019. Voor meer informatie: www.snelinternetgroningen.nl
  2. Glasdraad
   Glasdraad is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in zowel het buitengebied van de gemeente als ook in een groot aantal kleine kernen van de gemeente. De vraagbundeling vindt plaats in de periode september tot en met november 2019. Start aanleg is door Glasdraad voorzien vanaf begin 2020. Voor meer informatie: www.glasdraad.nl

  Stand van zaken

  De gemeente is met genoemde initiatiefnemers in overleg om afspraken over o.a. leges, degeneratievergoeding (een vergoeding voor de achteruitgang van de kwaliteit van de verhardingen en de bermen en / of beplantingstroken) en graafdiepte vast te leggen in een convenant. Zodra een partij besluit tot aanleg van het netwerk, volgt overleg over de tracés waarlangs het netwerk wordt aangelegd en zal vergunning worden verleend voor de aanleg van het netwerk. In de uitvoeringsfase houdt de gemeente toezicht op de aanleg.

 • Aanvullende informatie

  Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is internet breedbandinternet?

  Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

  2. Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

  Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

  • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
  • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen.
   Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.

  • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

  3. Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

  Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet

  4. Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we vanaf 1 juli 2019 uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is hieronder een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.