Pagina opties

Groter

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente Westerkwartier ontvangt, heeft al een brief van ons ontvangen en hoeft u niets te doen.
  Geen brief ontvangen? Of heeft u geen bijstandsuitkering maar wel laag inkomen en een beperkt vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor:

  • Een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en/of participatiefonds

  Gemeentelijke belastingen

  • tegemoetkoming vastrecht afvalstoffenheffing
  • bij eigen woning ook rioolheffing en OZB

  Participatiefonds

  voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten, zoals:

  • abonnement bibliotheek
  • contributie voor vereniging (sport, toneel, zang, gymnastiek, ijsbaan, muziek)
  • abonnement zwembad, zwemlessen en/of andere zwemactiviteiten
  • lesgeld muziekschool
  • abonnement op een tijdschrift of krant
  • contributie dorpsvereniging
  • bezoek bioscoop, attractiepark, schouwburg, concert, museum
  • kosten abonnement telefoon
  • kosten kerktelefoon
  • kosten verjaardagsfeestje kind
  • kosten sportkleding
  • kosten dierenarts

 • Hoe werkt het?

  De volgende voorwaarden van deze regeling zijn:

  • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm Wanneer u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar heeft is 130% van toepassing
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (gezin)

  Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 januari 2021

  Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 100% 120% 130% (inwonend kind onder de 18)  Vermogen
  Alleenstaande  € 1.075,44    € 1.290,53    n.v.t  €  6.295
  Alleenstaande ouder  € 1.075,44  € 1.290,53  € 1.398,07  € 12.590
  Gezin  € 1.536,34  € 1.843,61  € 1.997,24  € 12.590

  Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd         100% 120% 130% (inwonend kind onder de 18)  Vermogen
  Alleenstaande  € 1.195,97     € 1.435,16     n.v.t.  €  6.295
  Alleenstaande ouder  € 1.195,97  € 1.435,16  € 1.554,76  € 12.590
  Gezin  € 1.620,74  € 1.944,89  € 2.106,96  € 12.590

  Let op!

  Wanneer u met meerdere meerderjarige personen in één huis woont, kan het zijn dat de kostendelersnorm van toepassing is. Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn inclusief vakantietoeslag

  Hoeveel?

  De tegemoetkoming gemeentelijke belasting wordt door de afdeling belasting verrekend. Voor het participatiefonds ontvangt u maximaal per jaar de volgende bedragen:

  Bedragen participatiefonds

  Situatie Bedrag
  Alleenstaande € 165,00
  Echtpaar € 280,00
  Kind < 18 jaar € 118,00
 • Wat moet ik doen?

  • Aanvragen kan vanaf 1 maart tot en met 31 december 2021
  • U kunt een aanvraag indienen met uw Digid inlogcode
  • Vragen? voor meer informatie terecht bij de medewerkers Inkomen via telefoonnummer 14 0594

  Aanvullende informatie

  Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag?

  • DigiD
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner
  • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner
  • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
  • Kopie echtscheidingsconvenant en alimentatie beschikking
  • Kopie schulden
  • Bij een eigen woning kopie hypotheekschuld

  Aanvragen kan vanaf 1 maart!

 • Misschien bent u op zoek naar: