Pagina opties

Groter
A A

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Aanvragen minimabeleid kan vanaf mei 2019

  Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn naar de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019.
  De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden hierdoor ook pas in het tweede kwartaal van 2019 opgelegd. Daarnaast moet het minimabeleid nog formeel worden vastgesteld door het nieuwe college.

  Dit betekent dat u vanaf mei 2019 een aanvraag bij ons kunt indienen om in aanmerking te komen voor het minimabeleid. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.

  In urgente gevallen levert de gemeente altijd maatwerk. Komt u in de (financiële) problemen en kan uw aanvraag niet wachten tot mei 2019 dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente en zal er samen met u naar een passende oplossing worden gezocht.

  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage geven van de volgende kosten:

  • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
  • kosten voor vervoer
  • kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen

  Soms kunt u ook meedoen in een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden, kunnen gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden of hebt u recht op een individuele inkomenstoeslag. Welke kosten worden vergoed en hoeveel, hangt af van het minimabeleid in de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergoeding krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.