Pagina opties

Groter
A A

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Tegemoetkomingen minimabeleid

  De gemeenteraad heeft op 17 april 2019 ingestemd met het minimabeleid per 1 mei 2019. Onder het minimabeleid valt onder andere een tegemoetkoming in de gemeentelijke belastingen en een tegemoetkoming voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten (Participatiefonds).

  Inwoners waarvan bij ons bekend is, dat zij in aanmerking komen, krijgen in de loop van mei automatisch een brief met daarin de toekenning voor de diverse tegemoetkomingen.

  Mocht u eind mei 2019 geen brief hebben ontvangen, kunt u contact opnemen om het aanvraagformulier toegestuurd te krijgen.

  In urgente gevallen levert de gemeente altijd maatwerk. Komt u in de (financiële) problemen en kan uw aanvraag niet tot eind mei 2019 wachten dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente en zal er samen met u naar een passende oplossing worden gezocht.

  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage geven van de volgende kosten:

  • de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine
  • kosten voor vervoer
  • kosten voor culturele, sportieve of educatieve evenementen

  Soms kunt u ook meedoen in een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden, kunnen gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden of hebt u recht op een individuele inkomenstoeslag. Welke kosten worden vergoed en hoeveel, hangt af van het minimabeleid in de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvragen van het aanvraagformulier ‘tegemoetkoming minimabeleid 2019’ kunt u vanaf eind mei 2019 contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 140594.

  U kunt het aanvraagformulier ook online aanvragen. Onze medewerker inkomen stuurt het formulier eind mei naar u toe.

  Online aanvraagformulier "tegemoetkoming minimabeleid 2019" aanvragen

  U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto)
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u een vergoeding krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.