Pagina opties

Groter

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en/of participatiefonds

  Wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente Westerkwartier ontvangt, heeft al een brief van ons ontvangen en hoeft u niets te doen.
  Geen brief ontvangen? Of heeft u geen bijstandsuitkering maar wel laag inkomen en een beperkt vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen en/of participatiefonds.

  Tegemoetkoming aanvragen

  Gemeentelijke belastingen

  • tegemoetkoming vastrecht afvalstoffenheffing
  • bij eigen woning ook rioolheffing en OZB

  Een bijdrage voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten (participatiefonds)

  Zoals:

  • abonnement bibliotheek
  • contributie voor vereniging (sport, toneel, zang, gymnastiek, ijsbaan, muziek)
  • abonnement zwembad, zwemlessen en/of andere zwemactiviteiten
  • lesgeld muziekschool
  • abonnement op een tijdschrift of krant
  • contributie dorpsvereniging
  • bezoek bioscoop, attractiepark, schouwburg, concert, museum
  • kosten abonnement telefoon
  • kosten kerktelefoon
  • kosten verjaardagsfeestje kind
  • kosten sportkleding
  • kosten dierenarts
 • Hoe werkt het?

  De volgende voorwaarden van deze regeling zijn:

  • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Wanneer u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar heeft is 130% van toepassing
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (gezin)

  Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2021

  Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 100% 120% 130% (inwonend kind onder de 18)  Vermogen
  Alleenstaande  € 1.078,70   € 1.294,44   n.v.t  €  6.295
  Alleenstaande ouder  € 1.078,70  € 1.294,44  € 1.402,31  € 12.590
  Gezin  € 1.541,00  € 1.849,20  € 2.003,30  € 12.590

  Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd         100% 120% 130% (inwonend kind onder de 18)  Vermogen
  Alleenstaande  € 1.199,98    € 1.439.98   n.v.t.  €  6.295
  Alleenstaande ouder  € 1.199,98  € 1.439,98  € 1.559,97  € 12.590
  Gezin  € 1.627,08  € 1.952,50  € 2.115,20  € 12.590

  Let op !

  Wanneer u met meerdere meerderjarige personen in één huis woont, kan het zijn dat de kostendelersnorm van toepassing is. Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen. De bedragen van de inkomensgrenzen zijn netto-bedragen inclusief vakantietoeslag.

  Hoeveel?

  De tegemoetkoming gemeentelijke belasting wordt door de afdeling belasting verrekend. Voor het participatiefonds ontvangt u maximaal per jaar de volgende bedragen:

  Bedragen participatiefonds

  Situatie Bedrag
  Alleenstaande € 165,00
  Echtpaar € 280,00
  Kind < 18 jaar € 118,00

 • Wat moet ik doen?

  • Aanvragen kan vanaf 1 maart tot en met 31 december 2021
  • U kunt een aanvraag indienen met uw Digid inlogcode
  • Ontvangt u liever een aanvraagformulier per post? Vul dan alleen uw naam en adresgegevens in via dit formulier en wij sturen u een aanvraagformulier toe
  • Vragen? voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers Inkomen via telefoonnummer 14 0594

  Aanvullende informatie

  Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag?

  • DigiD
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner
  • Kopie salaris- of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner
  • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
  • Kopie echtscheidingsconvenant en alimentatie beschikking
  • Kopie schulden
  • Bij een eigen woning kopie hypotheekschuld

  Tegemoetkoming aanvragen

 • Misschien bent u op zoek naar: