In en rond het dorp Ezinge behoefte is aan een klein aantal nieuwe woningen. Dan gaat het om koopwoningen zoals tweekappers en/of vrijstaande woningen/kavels. In Ezinge is op dit moment de Klieflocatie beschikbaar. 

Geschiedenis Klieflocatie

Tot 2008 stond basisschool ‘De Klief’ aan de Van Giffenstraat in Ezinge. Door een fusie is deze school opgegaan in de nieuwe samenwerkingsschool ‘Op Wier’. Hierdoor kwam het terrein aan de Van Giffenstraat vrij. De gebouwen zijn afgebroken en het terrein ligt sinds die tijd braak. 

De voormalige gemeente Winsum heeft dit terrein, De Klieflocatie, aangewezen voor woningbouw voor maximaal zeven woningen. In het bestemmingsplan Ezinge 2012 is hiervoor een wijziging opgenomen. 

In die tijd is er een plan geweest voor de bouw van een seniorencomplex op deze locatie. Dat plan bleek (financieel) niet haalbaar.
 

Woningbehoefte

Voor de Woonvisie Westerkwartier heeft de gemeente een woningmarktonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt, dat in en rond het dorp Ezinge behoefte is aan een klein aantal nieuwe woningen. Dan gaat het om koopwoningen zoals tweekappers en/of vrijstaande woningen/kavels.

Voorwaarde voor de nieuwbouw is, dat het de leefbaarheid (voorzieningen, school) in Ezinge versterkt en dat de woningbouw (financieel) haalbaar is.

In Ezinge is op dit moment de Klieflocatie beschikbaar. Deze kan worden ingezet voor woningbouw.
 

Plannen

In de afgelopen periode is voor de Klieflocatie een stedenbouwkundig plan en een concept plattegrond van het gebied uitgewerkt. Ook heeft de gemeente een groenplan gemaakt. Er ligt nu een plan van een ontwikkelaar, dat uit gaat van zes koopwoningen (type tweekapper, gezinswoning). Bij dit plan blijft een deel van het openbaar groen behouden. Zo nodig is het mogelijk de woningen uit te breiden en levensloopgeschikt te maken.   
 

Inloopavond

Donderdag 30 september 2021 heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Ezinge. Tijdens deze avond zijn het bouw- en groenplan gepresenteerd. De inwoners konden vragen stellen en hun reacties/ideeën geven op deze herontwikkeling inclusief het groenplan. Het plan is ook besproken met Dorpsbelangen Ezinge.

De stukken die zijn gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst, kunt u hieronder bekijken.
 

Hoe gaat het proces nu verder?

De formele procedure start naar verwachting begin 2022. Het ontwerp wijzigingsplan wordt dan zes weken ter inzage gelegd. Binnen die periode kunnen zienswijzen over dit plan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

De publicatie dat het wijzigingsplan ter inzage ligt, wordt digitaal bekend gemaakt. U kunt dit bekijken via de website Berichten over uw buurt