Dat het verduurzamen van onze gemeente belangrijk is, moge duidelijk zijn. Maar niet alleen wij als gemeentelijke organisatie en onze inwoners moeten hierin stappen maken, ook u als ondernemer binnen de gemeentelijke grenzen speelt hierin een belangrijke rol.

Subsidies en financiering

Ook voor ondernemers zijn een aantal regelingen en subsidies waarmee zij hun bedrijf (verder) kunnen verduurzamen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link)

Verzilver uw bedrijfsdak

Vanuit de Provincie Groningen loopt momenteel de regeling ‘Verzilver uw bedrijfsdak’. U kunt een gratis dakscan krijgen om te kijken of uw bedrijfsdak geschikt is voor zonnepanelen. Ook krijgt u hulp bij de aanvraag van de SDE+-subsidie en/of de verdere ontwikkeling van uw zonneproject. Zolang er budget beschikbaar is, kunt u tot 31 maart 2021 een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie en het doen van een aanvraag op de site van provincie Groningen(externe link)

Koploperproject

In het verleden is het koploperproject Westerkwartier georganiseerd, waaraan tien bedrijven deelnamen. Gedurende het project werden de deelnemende bedrijven uitgebreid doorgelicht op duurzaamheid. Ze kregen een integraal duurzaamheidsprofiel op basis van ISO 26000 met concrete aanbevelingen voor verbeteringen. Met de Milieubarometer werden de milieuprestaties, zoals de CO2-emissies, kwantitatief in kaart gebracht. Vervolgens ontwikkelden ze een praktisch actieplan, waarmee ze duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen stevig in de organisatie verankeren. Aan het eind van het project kreeg iedere deelnemer een communicatieopdracht mee, om de MVO-boodschap goed over te brengen aan hun klanten en andere stakeholders.

Kijk voor meer informatie over het koploperproject op de site van het koploperproject Groningen .(externe link)

Bedrijventerrein Leeksterveld

Op het bedrijventerrein Leeksterveld wordt extra aandacht besteed aan het duurzaam ondernemen. Voor thema’s als bodem, water, landschap en ruimtegebruik zijn doelstellingen en bijbehorende maatregelen geformuleerd die moeten zorgen voor de realisatie van een duurzaam bedrijvenpark. Kijk voor meer informatie op:

Meer weten over duurzaam ondernemen?

Neem contact met ons op: