Duurzaam ondernemen op het Leeksterveld

Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor Leeksterveld is ingezet op duurzaamheid.

Voor thema’s als bodem, water, landschap en ruimtegebruik zijn doelstellingen en bijbehorende maatregelen geformuleerd die moeten zorgen voor de realisatie van een duurzaam bedrijvenpark.

Leeksterveld is een bedrijvenpark dat gekenmerkt wordt door veel groen en water. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de eisen die aan het stedenbouwkundig ontwerp voor Leeksterveld zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld:

  • het bebouwen van de relatief hoog gelegen gebieden met een zandlaag van meer dan 2,5 meter en het benutten van de lage delen met een dunne zandlaag voor waterberging
  • ruimte voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
  • het gescheiden afvoeren van regenwater
  • het behoud en het versterken van bestaande houtsingels

Ontwikkeling zonnepark Leeksterveld

Direct aansluitend op bedrijvenpark Leeksterveld wordt een zonnepark ontwikkeld. Hiermee kunnen alle bedrijven van Leeksterveld van groene stroom worden voorzien. De aanleg is van start gegaan.