Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet, die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. De omgevingswet voegt 26 bestaande wetten samen in één nieuwe wet. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De komende maanden leest u op deze pagina geregeld over de (gevolgen van) nieuwe wet.  

Wat is de Wet kwaliteitsborging?

Vanaf 1 januari 2024 krijgen we ook te maken met de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Kwaliteitsborging houdt in, dat iemand bekijkt of de bouw aan de juiste kwaliteit voldoet. Tot nu toe deed de overheid dat. Bij kwaliteitsborging doet een onafhankelijke controleur dit. Op die manier is de bouwsector zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwen.

Wat doet een kwaliteitsborger?

Een aanvrager die wil gaan bouwen, stelt een kwaliteitsborger aan. De kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur, die uw bouwplannen toetst aan het Bouwbesluit. Deze kijkt mee vanaf de eerste schets tot de oplevering en controleert de bouwtechnische regels en kwaliteitseisen. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever grip op de bouwkwaliteit.

Wat verandert er?

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat staat straks in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de technische regels en kwaliteitseisen waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Eerder voerde de gemeente deze controle uit. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2024 vallen eerst alleen nieuwbouwplannen onder de Wkb. Per 1 januari 2025 geldt de Wkb ook voor plannen voor verbouw. Voorlopig blijven complexe bouwaanvragen bij de overheid. In ieder geval nog tot 2025.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de omgevingswet.