Staat u onverwacht voor noodzakelijke kosten en kunt u die niet zelf betalen? En kunt u de kosten niet vergoed krijgen vanuit een andere instantie of regeling, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Het gaat hier om zeer uiteenlopende kosten.

Voorbeelden

In onze beleidsregels bijzondere bijstand staan de volgende kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen:

 • bewindvoeringskosten
 • tandheelkundige hulp
 • maaltijdvoorziening en dieetkosten
 • meerkosten kleding, bewassings- en stookkosten door een individuele bijzondere omstandigheid
 • toeslag jongeren tot 21 jaar
 • overbruggingsuitkering
 • woonkosten
 • inrichtingskosten
 • verhuiskosten
 • kinderopvang sociaal/medische indicatie
 • reiskosten
 • eigen bijdrage rechtsbijstand
 • verlengen verblijfsvergunning
 • witgoedregeling

Dit zijn voorbeelden van kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, het wil niet zeggen dat dit bij elke aanvraag wordt toegekend. Andere kosten kunnen ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bij sommige aanvragen is het nodig dat er een onafhankelijk medisch advies wordt opgevraagd. Er wordt altijd beoordeeld of er in het individuele geval sprake is van bijzonder noodzakelijke kosten en of er geen voorliggende voorziening is. Bij medische kosten wordt verwacht dat u in elk geval een aanvullende zorgverzekering en een aanvullende tandverzekering heeft afgesloten. Hiermee verwachten wij dat u voorkomende noodzakelijke medische kosten kunt voldoen en u geen beroep meer hoeft te doen op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Voorbeelden voorliggende voorziening

Zorgverzekering plus aanvullende verzekering, andere uitkering, juridisch loket, kredietbank, toeslagen

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt

Dit voorkomt teleurstelling. Bijzondere bijstand wordt meestal afgewezen als de kosten al zijn gemaakt voordat een aanvraag wordt ingediend. Overleg voordat u de kosten maakt met uw consulent werk en inkomen of er een vergoeding mogelijk is.

Bijzondere bijstand is er voor iedereen. Ook als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm kunt u soms in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Voor wie?

De hoogte van bijzondere bijstand wordt naar draagkracht toegekend. Dat betekent dat de gemeente aan de hand van uw inkomen en vermogen kijkt hoeveel u zelf kunt betalen. Het kan dus zijn dat u maar een deel van de kosten vergoed krijgt. Voor de meeste kostensoorten komt 35% van het inkomen boven de bijstandsnorm voor uw eigen rekening. Dit is uw draagkracht. Uw draagkracht wordt in mindering gebracht op de toegekende bijzondere bijstand. Voor woonkosten geldt een draagkracht van 100%. Wij stellen de draagkracht per jaar vast. Voor de witgoedregeling gelden andere voorwaarden.

Voor aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via 14 0594, rechtstreeks via uw consulent werk en inkomen of via werkeninkomen@westerkwartier.nl. Onze medewerkers sturen het formulier de eerstvolgende werkdag naar u toe.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw aanvraag is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Als u nog aanvullende bewijsstukken moet inleveren, kan de afhandelingstermijn worden verlengd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.