Zelfstandigen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Maar als zij financiële problemen hebben, kunnen ze in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De Bbz geeft zelfstandigen financiële steun en begeleiding om een bedrijf te starten of door een moeilijke periode te helpen. De ondernemer kan ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.

De gemeente beslist bij een aanvraag of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt.

Hoe werkt het?

Of u als zelfstandig ondernemer Bbz krijgt en hoeveel hangt af van de situatie:

Pre starters

Als u zich vanuit de bijstand aan het oriënteren bent op het ondernemerschap kunt u een voorbereidingsperiode aanvragen bij de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft u uw uitkering ontvangen en heeft u geen sollicitatieplicht. Afhankelijk van de situatie kunt u scholing krijgen of begeleiding bij het opzetten van uw onderneming.

Startende ondernemers

Gaat u vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep schrijft u eerst een ondernemersplan. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. Gaat het om een levensvatbaar bedrijf en voldoet de starter aan alle voorwaarden? Dan beslist de gemeente over de hoogte en duur van de uitkering (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet.

Gevestigde ondernemers

Heeft u als een gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan kan deze ondernemer vanuit het Bbz in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Voorwaarde is wel dat het bedrijf levensvatbaar is.

Oudere zelfstandigen

Oudere zelfstandigen die geboren zijn vóór 1 januari 1960 en tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Ook als hun bedrijf niet langer levensvatbaar is.

Beëindigende zelfstandigen

Is er geen andere mogelijkheid dan te stoppen met uw bedrijf? U kunt voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Bbz. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u tijdens de afbouwfase van uw bedrijf uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. De afbouwfase duurt zo kort mogelijk en maximaal een jaar.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Wat moet ik doen?

U vraag de Bbz-uitkering aan bij de gemeente. De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Bbz-adviseur van gemeente Westerkwartier.

Binnenvaart

Ook ondernemers in de binnenvaart kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente. Voorheen kwamen ondernemers in de binnenvaart bij de centrumgemeente terecht.

Wat moet ik meenemen?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken;
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar;
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting;
 • een prognose voor de komende jaren;
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken;
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren.

Hoe lang duurt het?

Nadat de gemeente je aanvraag heeft ontvangen, heeft de gemeente 13 weken de tijd om een besluit op je aanvraag te nemen. Je ontvangt dan binnen 13 weken bericht of je de Bbz-uitkering krijgt. Indien de gemeente nog gegevens van je nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

Bezwaar maken

Wanneer je een besluit heeft ontvangen en je bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt je binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.