Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Wij nemen een besluit op de aanvraag.

Voor het recht op bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

Bent u geboren voor 1 januari 1965? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

DigiD linkAanvraag indienen

Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

Dat is afhankelijk van uw situatie.

U komt in aanmerking als u vermogen onder de vermogensgrens ligt.

 • Vermogensgrens alleenstaande € 7.605,00.
 • Vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden € 15.210,00.

Daarbij mag uw inkomen niet hoger zijn als de bijstandsuitkering die voor uw situatie van toepassing is.

Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering?

Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering (site Rijksoverheid)(externe link)

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2023(externe link)

Wat moet ik doen?

Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de voor u geldende norm? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

U logt op werk.nl(externe link) in met uw DigiD inlogcode. Als u geen DigiD hebt, dan kunt u via de site van DigiD een DigiD-inlogcode aanvragen(externe link).

Wanneer u via werk.nl(externe link) een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ingediend, ontvangt u een brief. In deze brief staat welke gegevens nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen. U ontvangt een uitnodiging van de consulent Werk en Inkomen voor een gesprek over de uitkeringsaanvraag.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook zal de verstrekte uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u verschillende bewijsstukken inleveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die u in ieder geval moet inleveren.

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw aanvraag is binnengekomen bij de gemeente, heeft de gemeente acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Westerkwartier hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Bezwaar maken

Als u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Indien u meer informatie wilt over een uitkering kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid(externe link). Hier vindt u informatie over de hoogte van de uitkering en overige informatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.