Bijstand, instelling of tehuis

Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen.
 • U woont in Nederland.
 • U hebt geen of niet genoeg eigen inkomen.
 • U hebt geen of niet genoeg eigen vermogen. Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • De instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

Als u al bijstand krijgt, geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door dat u naar een instelling of tehuis gaat.

Wat moet ik meenemen?

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hebt u de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD inlogcode
 • Uw laatste inkomensgegevens (salarisstrook, belastingteruggave, alimentatie).
 • Uw lopende uitkeringen (met de hoogte van het bedrag).
 • De hoogte van uw huur of hypotheek.
 • Gegevens over uw laatste baan.
 • Gegevens over uw eigen vermogen.
 • De waarde van uw bezittingen en waardepapieren.
 • De hoogte van uw schulden.
 • Uw laatste bankafschriften.
 • Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, hebt u ook hun gegevens nodig.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u aanvraag voor een bijstandsuitkering is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt. Indien de gemeente nog aanvullende bewijsstukken van u nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

Bezwaar maken

Wanneer u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als u niet 7 dagen per week in de instelling of het tehuis zit, kan de gemeente het bedrag dat u krijgt hierop aanpassen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.