Religieus erfgoed is een specifiek soort erfgoed. Maar wat maakt dit erfgoed nou anders? Waarom is het  van belang? En voor wie? Hieronder gaan we dieper in op de betekenis en de rol van religieus erfgoed in onze gemeente.

Bakens in het landschap

De vele kerken dragen bij aan het landschap van de gemeente. Een dorpsaangezicht zou geheel veranderen zonder zijn kerktorens. Daarnaast staan kerken vaak in het centrum van een dorp en zijn ze enorm beeldbepalend. Niet alleen historische kerken, ook relatief nieuwere kerkgebouwen geven een plek zijn eigen uitstraling en mogen daarom niet vergeten worden.

Gastkerk Zuidhorn

Gemeenschap

Een gebedshuis heeft natuurlijk veel waarde voor de specifieke geloofsgemeenschap die daar hun geloof praktiseert. Voor veel gelovigen is gemeenschap uiteindelijk het belangrijkste aspect van hun gebedshuis. Het kerkgebouw is de plek waar zij samen komen met gelijkgestemden. De plek belichaamt de gemeenschap en het samenzijn in het geloof.

Sociale cohesie en plaats verbondenheid

Religieus erfgoed kan zorgen voor plaats verbondenheid. Het kan mensen helpen zich te binden aan een plek. Plaats verbondenheid is een van de pijlers die bepaalt hoe veel sociale cohesie mensen voelen binnen hun leefomgeving. Religieus erfgoed, en cultureel erfgoed in het algemeen, draagt daarmee bij aan een positieve beleving van een plek.

Historie en cultuur

Religieus erfgoed vertelt een verhaal over zowel de landelijke geschiedenis als de plaatselijke geschiedenis. Het vertelt niet alleen over de historie van religie, maar ook over culturen, gebruiken en menselijke verhalen. Gebedshuizen zijn daarnaast toeschouwers geweest (en zijn dat nog steeds) van veel grote gebeurtenissen in mensenlevens. Het zijn plekken van herinnering.

Zingeving en ‘lived religion’

Gebedshuizen zijn in eerste instantie een plek waar vaak een bepaalde religie wordt uitgeoefend en beleefd. Maar een kerkgebouw kan ook een plek zijn van rust, bezinning of zingeving in een hectische maatschappij. Dit geldt niet alleen voor de binnenkant van een kerk, maar ook voor de buitenkant en de directe omgeving van het gebouw. Er wordt vaak gedacht dat religie een steeds kleinere rol speelt in onze moderne samenleving. Dit ligt echter iets genuanceerder. Er vindt vooral een verandering van die rol plaats namelijk. Steeds minder mensen noemen zichzelf religieus, maar als je kijkt naar de praktijk zie je wat anders: ‘religieus’ zijn niet alleen de mensen die wekelijks naar een dienst gaan. Religie is ook: de vrouw die thuis een kaars aansteekt voor haar zieke broer, de man die op vakantie naar Italië kerken bezoekt omdat hij de sfeer fijn vindt, het meisje dat mediteert of de persoon die een gebedshuis bezoekt om de rust op te zoeken. Dit zijn allemaal vormen van ‘lived religion’ (beleefde religie). Een kerkgebouw is een plek die ook aan deze andere vormen van ‘religie’ of zingeving bijdraagt.

Toerisme

Door een combinatie van bovengenoemde aspecten zijn kerkgebouwen ook plekken die bezoekers kunnen aantrekken en waar mensen vaak in geïnteresseerd zijn als ze een plaats bezoeken. Een kerkgebouw kan daarom ook heel belangrijk zijn voor een plaats om toeristen aan te trekken.