Dossiernummer 196919284

Datum: 10 mei 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

2. Wijzigingsbesluit Groningenveld 2021/2022

Besluit:

  • Kennis te nemen van de analyse van het wijzigingsbesluit Groningenveld 2021-2022 en in te stemmen met het advies om geen bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.
  • De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsbrief te informeren over het besluit ten aanzien van het wijzigingsbesluit Groningenveld 2021-2022.

3. Afwijzing plein Poiesz te vernoemen naar Anne Heerke

Besluit:

Kennis te nemen van de afwijzing van de door de burgers van Tolbert geplaatste straatnaambord ‘Anne Heerke’.