Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf. Er zijn twee soorten begeleiding: individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Hoe vraag ik hulp aan?

Bent u jonger dan 75 jaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. In het formulier stellen we u een paar inhoudelijke vragen zodat we ons goed voor kunnen bereiden op uw vraag. Nadat het formulier is verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

DigiDContactformulier WMO

Bent u 75 jaar of ouder? 

Dan kunt u contact opnemen met MIEP of DNZT.

Voormalige gemeente Grootegast

Woont u in de voormalige gemeente Grootegast? Dan kunt u contact opnemen met De Nieuwe Zorg Thuis.

Zuidhorn, en nu al hulp bij het huishouden

Woont u in Zuidhorn en hebt u nu al hulp bij het huishouden van DNZT? dan kunt u contact blijven opnemen met DNZT.

Voormalige gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn 

Als u woont in het gebied Leek, Marum, Zuidhorn dan  kunt u bellen met MIEP.

Contactgegevens DNZT en MIEP

DNZT

DNZT is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

MIEP

MIEP is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Verdeling gebied DZNT en Miep op kaart

Verdeling DNZT en Miep over de gemeente

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Bent u ouder dan 75 jaar? Dan kunt u contact opnemen met MIEP of DNZT. Een medewerker van MIEP of DNZT voert een gesprek met u. MIEP of DNZT adviseert de gemeente of er ondersteuning nodig is. Binnen 8 weken nadat u contact heeft opgenomen met MIEP of DNZT, ontvangt u bericht van de gemeente of u in aanmerking komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.