Bedrijf aan huis

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Een bedrijf aan huis of een aan-huis-verbonden-beroep is een ondergeschikte functie bij de hoofdactiviteit wonen.

Denk bij een aan-huis-verbonden beroep aan het uitoefenen van een beroep of het bedrijfsmatig verlenen van diensten op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, kunstzinnig of ontwerp-technisch gebied. Voorbeelden zijn een pedicure, notaris, kunstenaar of een grafisch ontwerper.

Bij een bedrijf aan huis gaat het om kleinschalige bedrijvigheid die door de beperkte omvang in of nabij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Denk hierbij aan een fietsenreparateur, hondentrimmer, loodgieter en glazenwasser.

Of een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf aan huis op uw perceel is toegestaan kunt u vinden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voor uw perceel is te vinden via de website ruimtelijke plannen.nl.

Ook kunt u in het bestemmingsplan vinden aan welke voorwaarden een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf aan huis moet voldoen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de persoon die de bedrijfsmatige activiteiten uitvoert ook de gebruiker van de woning is. Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid voor u, uw werknemers en uw bezoekers op eigen erf te zijn. De andere voorwaarden vindt u in het bestemmingsplan.

Weet u niet zeker of uw plan binnen het bestemmingsplan past? Neem dan contact op met het team Wonen voor de kernen of met het team Buitengebied voor het buitengebied via het mailadres info@westerkwartier.nl .