De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders op het terrein van jeugdzorg(Jeugd), werk en inkomen (Participatiewet) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Adviesraad bestaat uit inwoners van het Westerkwartier die binding hebben met het Sociaal Domein en betrokken zijn bij hun doelgroep.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen.

Meldt u zich vooral aan (naam en contactgegevens) via adviesraad@westerkwartier.nl zodat we bij eventuele wijzigingen van tijd of plaats contact met u op kunnen nemen! 

Vergaderschema 2024

De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) vergadert dit jaar op de volgende data en locaties:

DatumPlaats
6 meiZuidhorn
3 juniZuidhorn
1 juliLeek
2 septemberLeek
7 oktoberZuidhorn
4 novemberZuidhorn
2 decemberZuidhorn