Op veel adressen in de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners.

Op dit moment zijn onderstaande partijen in onze gemeente nieuwe glasvezelnetwerken aan het voorbereiden en/of aanleggen: 

 • Glasvezel aanleg in het buitengebied van het Westerkwartier (het project Snel Internet Groningen) ligt momenteel stil.
 • Leek - 5 industriegebieden, wordt momenteel door Delta uitgevoerd.
 • Grijpskerk, Grootegast, Aduard, Niekerk, Oldekerk. Glaspoort (KPN) is hier grootschalige aanleg van glasvezel in de kernen aan het voorbereiden. Uitvoering eind 2024.
 • Buitengebied en in een aantal kleine kernen zuidelijke van de A7 in het Westerkwartier. Glasdraad is hier de aanleg van Glasvezel aan het voorbereiden

Op deze pagina willen we graag inzicht geven in de huidige stand van zaken en welke rol wij als gemeente spelen in de aanleg van glasvezel. 

Stand van zaken uitvoering Snel Internet Groningen - Buitengebied

In oktober 2020 begon Rodin met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Rodin Broadband Groningen B.V. was gecontracteerd door de Provincie Groningen om het project Snel Internet Groningen uit te voeren. Dit project is deels door de provincie Groningen gesubsidieerd met als doel om het buitengebied van de provincie Groningen van snel internet te voorzien.

Update 17-4-2024

Helaas is Rodin failliet verklaard. Het project Snel Internet Groningen is hiermee tot stilstand gekomen en is inmiddels ernstig vertraagd. Delen van het glasnetwerk zijn aangelegd maar nog niet aangesloten. Andere delen zijn nog niet aangelegd.

Via de curator hebben we vernomen dat de failliete boedel van Rodin door een andere netwerkbeheerder is overgenomen. De nieuwe eigenaar is nu in gesprek met de provincie. Er wordt bekeken hoe het project weer vlot getrokken kan worden. 

Wij als gemeente hebben regelmatig contact met de provincie om te horen wat er gebeurd en om duidelijk te maken dat onze inwoners heel graag glasvezel willen in de buitengebieden.

Of het project Snel Internet Groningen nog doorgestart wordt, en wanneer, is op dit moment dus nog niet duidelijk. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen het hier melden als er nieuws is.

Aanbieder DELTA op industrieterreinen Leek en Tolbert

DELTA Fiber Netwerk BV begon op 5-6-2023 met de aanleg van glasvezel voor bedrijven op een 5-tal industriegebieden in Leek en Tolbert. Er worden 567 adressen aangesloten. Selecta Infratechniek voert de graafwerkzaamheden uit. 

Update 17-4-2024

Door het slechte weer afgelopen najaar en dit voorjaar, zijn de werkzaamheden uitgelopen. Delta heeft aangegeven voor de bouwvakvakantie van 2024 de werkzaamheden af te willen ronden.

Als u vragen heeft over de aanleg kunt u contact opnemen met DELTA of Selecta Infratechniek:

 • Voor algemene informatie over DELTA kunt terecht u op de website van DELTA.
 • Voor vragen over de aanleg en planning, het inplannen van een afspraak voor schouw en de aansluiting belt u naar 085-273 18 31 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur) of mailt u naar customer@selectaholding.com.
 • Het melden van een schade n.a.v. de werkzaamheden kan rechtstreeks bij de schade afdeling door te mailen naar schade@selectaholding.com
 • Klachten over de uitvoering mailt u naar customer@selectaholding.com.

Glasvezelaanleg zuidelijk van de A7 buitengebied en aantal kernen

Glasdraad is in voorbereiding om zuidelijk van de A7 het buitengebied en een aantal kernen glasvezel leggen. Glasdraad zal de inwoners zelf informeren over de details zoals de aansluitkosten, planning en de providers. Glasdraad wil eind 2024 starten met de aanleg van glasvezel.

Meer informatie hierover vindt u op de site van Glasdraad.

Aanbieder ViberQ

Eind Oktober 2021 heeft ViberQ bekend gemaakt dat duizenden inwoners in het Westerkwartier gratis glasvezel kunnen krijgen.

Helaas lijkt het faillissement van Rodin ook gevolgen te hebben voor de plannen van ViberQ. De plannen om de dorpen Grijpskerk en Grootegast te voorzien van Fiber-To-The-Home (FTTH) lijken nu van de baan. Zodra hier verandering in komt zullen we dat hier melden.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk. De gemeente heeft dus geen rol in de aanleg, maar zorgt natuurlijk wel voor het toezicht op het werk, op de naleving van de regelgeving en zorgt voor de coördinatie tussen de beide aanbieders van glasvezel/draadloos netwerk. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u contact opnemen met Auke Spijkerman via e-mail auke.spijkerman@westerkwartier.nl of telefoon 14 0594.

Wanneer is internet breedbandinternet?

Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

 • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
 • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen. Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.
 • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

Wij hebben als gemeente geen invloed op de bepaling van “witte” of “grijze” adressen. Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte als grijs bent aangemerkt kunnen wij u als gemeente niet helpen. Het enige wat wij u kunnen adviseren, is om u alsnog aan te melden op de websites van de diverse aanbieders, door het doen van een postcodecheck. U vindt deze hier:

Snel Internet Groningen (witte adressen)
Glasdraad
ViberQ

Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet

Kan ik ook glasvezel krijgen op mijn adres?

Als gemeente kunnen wij hierin niets voor u betekenen. U kunt mogelijk alsnog een aanbieding vragen voor een aansluiting op glasvezel bij een van de aanleggende partijen. Doe hiervoor de postcode check op de site van een van de partijen:

Vragen en/of meldingen?

Als u vragen heeft over de graaf- of aanlegwerkzaamheden neem dan direct contact op met de uitvoerende partij