Een vluchteling uit Oekraïne heeft geen zorgverzekering nodig. De medische kosten worden vergoed uit de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne. Dit geldt voor vluchtelingen met een burgerservicenummer. Is er geen burgerservicenummer dan kan de zorgverlener de kosten declareren bij het CAK. Meer informatie is te vinden op de website van het CAK.