In onderstaand weekoverzicht vindt u de activiteiten van de collegeleden.

Zoals (openings)handelingen en het bijwonen van bijeenkomsten.