Waar kunt u zich als vluchteling melden?

Vluchtelingen die nog moeten worden geplaatst in een gemeentelijke opvanglocatie kunnen zich melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0594. De gemeente neemt contact op met de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zorgt dat de mensen op de juiste locatie terecht komen. Dat kan zijn in onze gemeente, maar ook in een andere gemeente. Dat hangt af van de samenstelling van de groep en de beschikbare plaatsen.