Voor wettelijke aansprakelijkheid zijn alle vluchtelingen meeverzekerd op de polis van de gemeente.

Voor wettelijke aansprakelijkheid zijn alle vluchtelingen meeverzekerd op de polis van de gemeente. Ook de Oekraïense vluchtelingen in de particuliere opvang. Personen met de Oekraïense nationaliteit, die zijn gevlucht uit eigen land vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die is gestart op 24 februari 2022 en opvang genieten bij particuliere gasthuishoudens zijn meeverzekerd.

Aan deze verzekering zijn wel voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn:

  • Het gasthuishouden heeft zich gemeld bij TakeCareBnB en is na een gesprek goedgekeurd als opvangadres.
  • Het gasthuishouden heeft een “Verklaring Omtrent Gedrag”, waaruit blijkt dat de leden van het gasthuishouden geen crimineel verleden hebben dat een bezwaar vormt om de opvang van vluchtelingen te verzorgen.
  • Biedt de aansprakelijkheidsverzekering van het gasthuishouden dekking, dan is de aanspraak vanuit die aansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Voldoet een gasthuishouden niet aan deze voorwaarden, dan kunnen zij het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigen WA-verzekering. Zij kunnen laten weten of deze dekking biedt voor de Oekraïense vluchteling die bij hen verblijft.

De voertuigen zijn daarvan uitgesloten. Wilt u meer weten over de verzekering van voertuigen, kijkt u dan op de site van de Bond voor Verzekeraars.