Als u schade hebt aan bijvoorbeeld uw woning en u wijt dat aan de gemeente, dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dat door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Oorzaken van schade

We onderscheiden drie oorzaken van schade:

 1. Aardbevingen
 2. Werken door aannemers
 3. Wegen

Trillingshinder door wegen is een apart verhaal, de uitleg hierover vindt u onder punt 4.

Oorzaken van scheuren

Dit soort scheuren aan en in gebouwen kunnen veel oorzaken hebben :

 • Constructieve bouwkundige fouten
 • Bouwfysicafouten met vochtproblemen
 • Lekkage
 • Krimp
 • Uitzetting
 • Trillingen door (zwaar-)verkeersbewegingen
 • Bouwkundige werken
 • Grondtechnische werken
 • Bronbemaling bij dat soort werken
 • Plaatselijke grondwateronttrekking
 • Bodemdaling door aardgaswinning
 • Bodemdaling door grondwaterpeilverlaging
 • Bodemdaling door droogte
 • Trillingen door aardbevingen
 • … en meer

Bouwkundige aansluitingen zoals tussen binnenmuren en plafonds hebben vaak krimpscheuren omdat het verschillende materialen zijn. Ze reageren verschillend op warmte en vocht. Daardoor ontstaan scheuren.

1. Trillingsschade door aardbevingen

Als u schade lijdt door aardbevingen kunt u informatie vinden op deze website op de pagina over aardgas.

De gemeente behandelt deze schade niet. Hiervoor kunt u terecht op de website 'Schade door Mijnbouw'

2. Trillingsschade door werk van een aannemer in opdracht van de gemeente

Een aannemer kan in opdracht van de gemeente een werk uitvoeren waardoor u schade lijdt. De gemeente is dan niet aansprakelijk voor de schade. U moet de aannemer aanspreken. Wel kunt u bij de gemeente een claim indienen. De gemeente geeft deze dan door aan de aannemer. Daar moet u de gemeente wel uitdrukkelijk toestemming voor geven.

3. Trillingsschade door wegen

Als u schade hebt en u vindt dat dit komt door een weg van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • U moet bewijzen dat de weg uw schade heeft veroorzaakt. Dat moet een expert doen. U kunt een expert opdracht geven onderzoek te doen volgens de SBR-A-norm.
 • Als de schade groter is dan € 2.500 schakelt de gemeente de verzekering in.
 • De gemeente of de verzekering beoordeelt het onderzoek. Het kan zijn dat de gemeente of de verzekering eigen onderzoek laat doen.
 • Als de gemeente aansprakelijk is vergoedt de gemeente of de verzekering de schade. Ook de kosten van het onderzoek dat u hebt laten doen worden dan vergoed.

4. Trillingshinder door wegen

Als u hinder hebt van trillingen door een weg van de gemeente kunt u dat melden via ons meldingsformulier. Trillingshinder is iets anders dan trillingsschade.

 • De gemeente moet zich inspannen om de hinder te verminderen. Maar de gemeente hoeft de hinder niet volledig weg te nemen. Een beetje hinder moet u voor lief nemen.
 • Bij de inrichting van de weg moet de gemeente rekening houden met de hinder die de weg kan veroorzaken. Maar de gemeente moet ook zorgen voor veilig verkeer. Ook heeft de gemeente niet onbeperkt geld. Dat speelt ook mee.
 • Ook bij trillingshinder moet ú het bewijs leveren dat de weg hinder veroorzaakt. Een expert moet dat onderzoeken. De gemeente kan dat niet zelf. U kunt een expert opdracht geven onderzoek te doen volgens de SBR-B-norm.

Schade-experts

De onderzoeken naar trillingsschade of trillingshinder moeten worden uitgevoerd door registerexperts die aangesloten zijn bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert ( NIVRE ).

Landelijke bureaus met registerexperts zijn bijvoorbeeld Prosperus, Lengkeek, CED, Troostwijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.