Toezicht op privacy

Functionaris persoonsgegevens

Bij de gemeente Westerkwartier werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie

De FG voert zijn taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat hij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van het bestuur.

Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: fg@westerkwartier.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de omgang met persoonsgegevens. De AP controleert of organisaties zich aan de privacywet houden. Ook geeft de AP uitleg over de privacywet. Op de website van de AP staat veel informatie over privacy in begrijpelijke taal.