Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u medisch afval (bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal) dan kunt u hiervoor een extra grijze container aanvragen, deze container is uitsluitend bedoeld voor medisch afval.

De kilo's die worden aangeleverd met de extra grijze (medisch afval) container worden niet in rekening gebracht. Wel zijn de kilo’s die hierin worden aangeleverd te zien op uw afvaloverzicht.

DigiDMedische container aanvragen

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een extra grijze container voor medisch afval, moet u bij de aanvraag bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld pakbonnen van geleverd materiaal, een overzicht van de zorgverzekering of rekeningen van de apotheek).

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de container zo spoedig mogelijk op uw huisadres afgeleverd.

Wanneer herhaaldelijk wordt geconstateerd dat er ook ander afval in de container zit, kan uw tegemoetkoming worden ingetrokken en moet u alsnog de kilo’s in de medische container afrekenen.

Fysiek aanvraagformulier

Mocht het niet lukken om het formulier via de website in te vullen, dan kunt u deze formulieren ook bij de balie in onze gemeentehuizen ophalen.

Dit formulier stuurt u naar:
College van B&W gemeente Westerkwartier
Team Belastingen
Postbus 100
9350 AC LEEK

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.