Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, welzijn of leefbaarheid.

Het is mogelijk om subsidies in de categorieën Sport, Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid online aan te vragen

Subsidieaanvraag opstarten

Hoe werkt het?

 • De aanvragen moeten voldoen aan de algemene voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019(externe link) en aan de nadere regels uit de Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2023(externe link)
 • Vraag een incidentele subsidie tijdig, minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit, aan.
 • Structurele subsidies vraagt u aan vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
 • Afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u onder andere een activiteitenplan, begroting en dekkingsplan met de aanvraag meesturen. Eventueel kunnen aanvullende stukken worden gevraagd.
 • De gemeente beslist op een aanvraag om een incidentele subsidie binnen 6 weken nadat de aanvraag (mits volledig) is ingediend.
 • De gemeente beslist op een aanvraag voor een structurele subsidie uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Over de ontvangen subsidie dient soms verantwoording te worden afgelegd.

Subsidie aanvragen?

Via deze pagina kunt u digitaal een subsidie aanvragen voor een activiteit of evenement. Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting/dekkingsplan toe. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan dan ook de statuten en de oprichtingsakte bijvoegen.

Een activiteitenplan en begroting/dekkingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Activiteitenplan 

 • Een beschrijving van de activiteit(en).
 • De doelgroep(en) voor wie u de activiteit(en) organiseert.
 • De manier waarop u de doelgroep(en) benadert en/of bekendheid geeft aan de activiteit(en).
 • De doelen en resultaten die u met uw activiteit(en) nastreeft, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • De betekenis/meerwaarde van uw activiteit(en) voor de gemeente Westerkwartier en de inwoners.
 • De organisaties of instellingen waarmee u samenwerkt bij het verrichten van de activiteit(en). Denk hierbij aan maatschappelijke organisaties zoals sport, onderwijs, welzijn en vrijwilligers, culturele organisaties of ondernemers in het Westerkwartier

Begroting 

 • Uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op de activiteit(en) (andere subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsorgelden, entreegelden, contributies, overige deelnemersbijdragen, eigen middelen en andere inkomsten enz.).
 • Indien aanwezig, jaarstukken van het voorgaande jaar (balans, jaarrekening).

Online aanvragen

Het is mogelijk om subsidie in de categorieën Sport, Cultuur, Welzijn of Leefbaarheid online aan te vragen.

DigiD of eHerkenning

U kunt uw aanvraag indienen met behulp van uw DigiD inlogcode, uw aanvraag wordt dan door met persoonlijke digitale ID ondertekend.

Heeft uw vereniging, organisatie of stichting eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag ook met behulp van eHerkenning indienen. Meer informatie over eHerkenning.(externe link)

Contact

Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Westerkwartier.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.