Subsidie Lokaal Preventieakkoord aanvragen

Een groot deel van de jeugd, volwassenen en ouderen leeft in goede gezondheid. Echter, de gezondheid en leefbaarheid van onze inwoners staat ook onder druk. Overgewicht is een sterk toenemend maatschappelijk probleem en is hierdoor, naast roken, middelengebruik en overmatig alcoholgebruik, één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van onze inwoners. 

De gezondheid van alle inwoners van het Westerkwartier verbeteren. Dat is het doel van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier – Gezonde Leefstijl waar we samen met onze partners aan de slag gaan. Dit doen we in navolging op het Gezond en Actief Leven Akkoord, dat in 2023 is gesloten. 

Hoe werkt het?

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die passen bij de doelstellingen en ambities van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier – Gezonde Leefstijl. De volledige subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord, met de bijbehorende voorwaarden leest u op overheid.nl.

Wilt u een subsidieaanvraag indienen boven de €1.500,00?

Maak een conceptaanvraag en stem deze via de mail af met de kartrekker van de werkgroep. In de conceptaanvraag dienen alle onderstaande punten beschreven te worden. De kartrekker van de werkgroep Lokaal Preventieakkoord - Gezonde Leefstijl is Karl van Vleeren, k.vanvleeren@sociaalwerkdeschans.nl.

Punten die beschreven moeten worden in een conceptaanvraag boven de 
€ 1.500,00:

 • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;  
 • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;
 • Het aantal (beoogde) deelnemers;
 • Een beschrijving van het samenwerkingsverband die bij de activiteit/het project is betrokken;
 • De aanvraag is verbredend ten opzichte van het bestaande aanbod;
 • Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;
 • Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering;   
   

Wilt u een aanvraag onder de €1.500,00 indienen?

Dien een aanvraag, met daarin onderstaande punten beschreven in bij de kopgroep via elte.hofman@westerkwartier.nl  

Punten die beschreven moeten worden in een activiteitenplan bij een aanvraag onder de € 1.500,00: 

 • Een beschrijving van het doel van de activiteit/het project; 
 • Een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;  
 • Waar de activiteit plaatsvindt en wat het tijdspad van de activiteit/het project is;  
 • Een begroting met daarin ook de opgenomen cofinanciering.  

Aanvraag definitief indienen

Heeft u een concept aanvraag via de mail ingediend en de ontvangen feedback verwerkt? Dien de aanvraag definitief in. Doe dit via de website, via onderstaande knop:

Subsidie definitief aanvragen
 

Wat is de beslistermijn?

Uw conceptaanvraag bespreken we tijdens de werkgroep bijeenkomsten. De werkgroep komt 7 keer per jaar bij elkaar. Mocht u uw aanvraag definitief hebben ingediend, dan wordt deze besproken in de kopgroep. Zie hieronder de tabel voor de verschillende vergaderdata en data van terugkoppeling van de kopgroep.
 

Data en beslsistermijnen 2024

Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg werkgroep Lokaal PreventieakkoordStreefdatum reactie kopgroep
30-01-20246-2-202422-2-2024
19-03-202426-3-202411-4-2024 
07-05-202414-5-202430-5-2024 
25-06-20242-7-202418-7-2024 
27-08-20243-9-202419-9-2024 
15-10-202422-10-20247-11-2024 
03-12-202410-12-202419-12-2024 

Algemene vragen over de subsidieaanvraag

Heeft u algemene vragen over de subsidie¬aanvraag dan kunt u contact opnemen met de kartrekker van de kopgroep via e-mail: elte.hofman@westerkwartier.nl 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.