Steenmarter

Een steenmarter is een bruin of grijzig zoogdier ter grootte van een kat en een beschermde soort. Het is daarom verboden om hem te doden, af te schieten en zijn leefgebied te verwoesten. Ook als de steenmarters overlast veroorzaken.

 

Overlast

Steenmarters kunnen overlast veroorzaken in de vorm van schade door het eten van kabels of kippen. Ook kunnen ze voor stank en geluidsoverlast zorgen. 

Wat doet de gemeente?

Gemeente Westerkwartier voert, mits de steenmarters geen direct gevaar voor de volksgezondheid vormen, geen acties uit om steenmarters te bestrijden.

Steenmarters hebben binnen hun territorium soms wel tientallen schuilplaatsen. Beschikbare territoria worden snel weer ingenomen door steenmarters zonder eigen territorium. Het wegvangen of doden van steenmarters in de hoop dat ze verdwijnen is daardoor niet zinvol.

Daarnaast gaan deze nieuwe dieren alle hoekjes en gaatjes weer opnieuw verkennen, waardoor de kans op schade weer groter wordt.

Wat kunt u doen?

Het voorkomen van schade is de zinvolste oplossing om de steenmarter te weren. Dit kunt u doen door het dichtmaken van kieren en gaten op de plekken van overlast. 

Meer informatie over de steenmarter vindt u op de website van de Marterstichting.