RWZI Westerkwartier

Waterschap Noorderzijlvest bouwt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rzwi) in Gaarkeuken. Deze vervangt straks de oude installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn. Dit is nodig omdat de installaties sterk zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen die worden gesteld aan gezuiverd water. Een nieuwe zuiveringsinstallatie is daarom van groot belang. Zuiverder water, beter voor het milieu én minder geur en geluid in de omgeving.
 

Meer informatie over het project RWZI Westerkwartier is te vinden op de projectwebsite.

RWZI Westerkwartier