Op zaterdag 6 juli organiseert de gemeente Westerkwartier samen met Veteranencomité Westerkwartier een regionale Veteranendag. Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 21.00 uur bij voetbalvereniging VEV’67 in Leek (De Knip 2, Leek). Burgemeester Ard van der Tuuk doet de opening. 

Erkenning en waardering

Veteranen hebben ons land gediend in verschillende oorlogen, bij gewapende conflicten en vredesmissies over de hele wereld. Nederland heeft sinds 1940 ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Vaak met gevaar voor eigen leven hebben zij een bijdrage geleverd aan de vrijheid en veiligheid van veel mensen. 

Deze dag is niet alleen een ontmoeting maar ook een gelegenheid om de veteranen de erkenning en waardering te geven die zij verdienen. Tijdens de Veteranendag wordt ook stilgestaan bij hen die er niet meer zijn omdat zij niet terugkeerden van een missie.

Voor wie is Veteranendag?

Alle veteranen uit de gemeente Westerkwartier, die geregistreerd staan bij het Veteraneninstituut, ontvangen een uitnodiging. Zij mogen een eventuele partner/begeleider meenemen. De bijeenkomst is ook bedoeld voor jonge militairen die zijn uitgezonden en nu nog in actieve dienst zijn. Zij staan nog niet bij het Veteraneninstituut ingeschreven, ook hen nodigen wij ook uitdrukkelijk uit. 

Witte anjerperkje Grootegast

De gemeente Westerkwartier hecht er waarde aan dat veteranen zich gezien en gehoord 

voelen in de gemeente. Daarom is het ‘witte anjerperkje’ in de Notoaristuun een aantal jaar geleden geopend in de gemeente Westerkwartier. De prachtige, witte bloemen bloeien ieder jaar voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Op zaterdag 6 juli leggen we voorafgaand aan de bijeenkomst in Leek, samen met de burgemeester om 13.00 een krans. Geïnteresseerden zijn welkom, aanmelden is niet nodig en deelname is kosteloos.

Ontmoeting

De Veteranendag is niet alleen bedoeld om namens de gemeente dank uit te spreken naar de veteranen. Het is voor hen ook een gelegenheid om met mannen en vrouwen samen te zijn die soortgelijke ervaringen als zijzelf hebben of gehad hebben. Om samen stil te staan bij hun belevenissen tijdens verschillende missies. Of ze jong zijn of al ouder, zij begrijpen elkaar zonder woorden. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 14 juni opgeven voor deelname aan de bijeenkomst in Leek bij VEV’67. Voor het bijwonen van het leggen van de krans in Grootegast hoeft u zich niet aan te melden. Opgave kan per mail naar leefbaarheid@Westerkwartier.nl. Voor meer informatie neemt u contact op met Bea Mulder, telefoonnummer 06 – 52 23 54 52.