Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort

In het gebied Matsloot-Westpoort zijn de komende jaren veel plannen. Het gebied ligt aan de westkant van de stad Groningen bij de grens met de provincie Drenthe (gemeente Noordenveld). Er zijn plannen voor bedrijvigheid, natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen.

Het landschap, de natuur en de invloed van bedrijven houden niet op bij de grens van een gemeente en provincie. Daarom is een aanpak nodig die over provinciale en gemeentelijke grenzen heen gaat. Dat gebeurt in het project Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort. Hierin werken de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Noordenveld en Westerkwartier samen.