PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS).

PFAS

Wat is PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen worden al jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Onderzoek

Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet en/of kavelverkoop. Kortom: er mag geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

Wetgeving PFAS in de gemeente Westerkwartier

Om grondverzet mogelijk te maken in gebieden waar geen verdachte bodemverontreiniging aanwezig is, willen de Groninger gemeenten de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra kaart voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze provincie. Op de bodemkwaliteitskaart kunt u zien wat de kwaliteit van de bodem is van uw kavel.

Met deze kaart kunt u de kwaliteit van de grond bepalen en is verder onderzoek naar PFAS niet meer per project/werkuitvoering noodzakelijk, mits er geen sprake is van een locatie verdacht op verontreiniging op PFAS.

Bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld

Op 19 november 2019 is voor het buitengebied (zone 1) de kaart voor PFAS vastgesteld voor de gemeente Westerkwartier. Deze kaart vindt u onderaan deze pagina. Op 27 oktober 2020 is deze kaart aangevuld met het stedelijke gebied (zone 2) en vastgesteld.

Om het rapport en de kaart te raadplegen, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594.

Landelijke ontwikkelingen

In het op 2 juli 2020 geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader PFAS zijn de voorlopige achtergrondwaarden opgenomen. Hiermee is de bepalingsgrens uit juli 2019 en eerder voorgestelde achtergrondwaarden van november 2019 komen te vervallen. Door het RIVM wordt momenteel aanvullend onderzoek gedaan naar het voor komen van PFAS in de Nederlandse bodem. De voorlopige norm wordt vervangen door een definitief normenkader voor PFAS.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid

Heeft u een optie voor een kavel bij de gemeente Westerkwartier?

Dit betekent dat de gemeente de PFAS analyse voor u regelt óf dat zij middels de Bodemkwaliteitskaart PFAS de kwaliteit bepaalt. U ontvangt deze gegevens via uw contactpersoon van de gemeente of de makelaar. Dit geldt ook wanneer u al een kavel heeft gekocht en nog moet beginnen met de bouw.

Waar kan ik als particulier mijn grond kwijt?

Op dit moment is het, doordat er een PFAS kaart is vastgesteld, weer mogelijk vrijgekomen grond af te voeren zonder een analyse op PFAS. U kunt de bodemkwaliteitskaart gebruiken als bewijs voor de kwaliteit van uw grond. In sommige gevallen kan nog wel gevraagd worden naar een aparte PFAS analyse, bijvoorbeeld als het verdacht is op bodemverontreiniging.

Wanneer u meer dan 50m3 grond wilt verplaatsen, dient u altijd een melding te doen bij het meldpunt Bodemkwaliteit.

Andere mogelijkheden zijn:

  • U kunt nagaan of het mogelijk is de grond op uw eigen terrein te hergebruiken. Als u de grond niet gaat afvoeren, maar op het eigen terrein gebruikt, hoeft de grond niet onderzocht te worden op PFAS.
  • Als de af te voeren grond niet voldoet aan de PFAS norm, kunt u de grond naar een grondbank brengen. Er is een aantal grondbanken die de grond accepteren zonder een PFAS analyse. Geadviseerd wordt om vooraf contact op te nemen met de grondbank waar u het naartoe wilt brengen, zodat u zeker weet wat de kosten zijn en of ze de grond aannemen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het meestal om partijen grond tot 25 kuub (m3) gaat.

Wat is de bodemkwaliteit van mijn perceel?

Wilt u de bodemkwaliteit van een perceel weten? Dan kunt u bodemloket raadplegen. Als blijkt dat meer informatie bekend is bij de gemeente, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan bodemkwaliteit@westerkwartier.nl

Let op, in sommige gevallen moet u contact opnemen met de Provincie. Dit wordt aangegeven bij punt 1.7 in het rapport wat door bodemloket wordt opgemaakt. Neem in dat geval contact op via bodeminformatie@provinciegroningen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.