Petitie indienen

Je kunt online een petitie organiseren. Een petitie is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente.

Er zijn allerlei dingen die je wellicht graag in de gemeente zou zien of misschien juist plannen waarvan jij vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng en het indienen van een petitie kan online. Omdat het online werkt, is het makkelijker om te delen en gaat het vinden van ondersteuners vaak snel.

Wil je graag iets in de buurt veranderen? Dat lukt vaak beter als meer mensen in de buurt dat willen. Hoe meer mensen iets willen, hoe meer invloed je hebt om een doel te bereiken. Vraag buurt- of dorpsgenoten de petitie te tekenen. Stuur mailtjes met een link naar de website, hang posters op in de supermarkt of doe flyers in brievenbussen.

Start of steun een e-petitie.

Spelregels aanbieden e-petitie

Wil je de gemeente een e-petitie aanbieden en ben je inwoner van de gemeente Westerkwartier? Houd er dan rekening mee dat we de volgende zaken niet in behandeling nemen:

  • petities over zaken waar de gemeente niet bevoegd is;
  • petities van een commerciële of politieke organisatie en/of petities die een commercieel of partijpolitiek doel dienen;
  • een onderwerp dat 'onkies' of beledigend is;
  • een onderwerp dat verwikkeld is in een gerechtelijke of gemeentelijke procedure;
  • een onderwerp dat een klacht of bezwaarprocedure inhoudt.

Procedure e-petitie

De behandeling van de petitie kan per onderwerp verschillend zijn. Sommige onderwerpen zijn zaak van het college en bij andere onderwerpen is de raad bevoegd. De petitie kan uiteindelijk op de agenda van de raad worden geplaatst, maar ook door het college van B&W worden behandeld. Je krijgt als indiener uiteraard wel altijd bericht hoe de gemeente omgaat met de petitie.

Handboek organiseren en ondersteunen petities

Het online e-petitieloket zorgt ervoor dat de petitie een goed proces doorloopt en het helpt de indiener de petitie op het juiste moment bij de juiste persoon of personen in te dienen. Op internet vind je een handboek voor het organiseren en ondersteunen van petities. Hierin staat veel nuttige informatie over e-petities. Je kunt deze vinden in het handboek.