Participatieverklaring

Als je nieuw in Nederland komt wonen heb je vaak de plicht om in te burgeren. Indien dit het geval is, ontvang je van DUO hierover een brief waarin ook staat binnen welke termijn je moet inburgeren. Naast de inburgeringsplicht ben je ook verplicht om een Participatieverklaring te tekenen. De termijn hiervoor staat ook vermeld in de brief van DUO. De Participatieverklaring is een document waarin je verklaart kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze ook respecteert. De onderwerpen van de Participatieverklaring zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Wat moet ik doen?

Voordat je de Participatieverklaring kunt ondertekenen, moet je eerst een workshop volgen.

Participatieverklaring voor asielmigranten

Als je asielmigrant bent, en op grond daarvan maatschappelijke begeleiding ontvangt, wordt je automatisch uitgenodigd voor de workshop. Je hoeft dan zelf niet te betalen voor de workshop en de Participatieverklaring.

Participatieverklaring voor niet-asielmigranten

Als je verplicht bent om de Participatieverklaring te tekenen, maar geen asielmigrant bent, moet je je zelf melden bij de gemeente Westerkwartier. Wij zorgen er dan voor dat je wordt aangemeld bij een workshop voor de Participatieverklaring.

Het is belangrijk om je op tijd te melden, want als je niet tijdig de Participatieverklaring tekent, kun je een boete krijgen.

Als je in het Westerkwartier woont, kun je bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 0594 of je kunt de brief van Duo scannen en mailen naar werkeninkomen@westerkwartier.nl. Vergeet niet bij de mail ook je telefoonnummer te vermelden, zodat we eventueel telefonisch contact kunnen opnemen.

Wat kost het?

Asielmigranten die maatschappelijke begeleiding ontvangen hoeven niet te betalen voor de workshop en de Participatieverklaring.

Niet-asielmigranten moeten betalen voor de workshop en de Participatieverklaring. De kosten hiervoor zijn in totaal € 150,-. Als je een lening hebt voor je inburgeringstraject, kun je de rekening opsturen naar DUO, die het dan rechtstreeks betaalt aan de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.