Openbaarmaking neveninkomsten burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier over 2022

Conform de artikelen 41b en 67 van de Gemeentewet hebben burgemeesters en wethouders de verplichting om jaarlijks hun inkomsten uit nevenfuncties over het voorgaande kalenderjaar openbaar te maken. Hierbij treft u aan het overzicht van neveninkomsten van burgemeester en wethouders over 2022.

NaamFunctieInkomsten 2022Uit nevenfunctie
Ard van der Tuukburgemeester€ 450,00Lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen en Trendburo Drenthe
Bert Nederveenwethoudergeen 
Bé Schollemawethouder vanaf 13-7-2022€ 978,00Eigenaar Plan B
Marjan Sijperdawethouder vanaf 13-7-2022geen 
Hans Hazewethouder vanaf 13-7-2022€ 8.483,00Lid Provinciale Staten
Harry Stomphorstwethouder vanaf 13-7-2022geen