Kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne hebben recht op onderwijs, ongeacht de verblijfsstatus. Op deze pagina leest u hoe we onderwijs en vervoer erheen hebben geregeld voor Oekraïense kinderen en jongeren in het Westerkwartier.

Waar krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?

Er is gekozen om onderwijs aan Oekraïense kinderen die in de gemeente Westerkwartier verblijven centraal aan te bieden. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Dit betekent dat alle Oekraïense kinderen in Grootegast naar school kunnen. Wij geven er de voorkeur aan het onderwijs voor deze leerlingen in de eigen gemeente te organiseren.

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een ‘nieuwkomersschool’.  Voor het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) is dit de Woldborg in Grootegast. Meer informatie is te vinden op de website van RSG De Borgen(externe link).

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Ouders kunnen hun kind(eren) direct aanmelden bij de genoemde scholen.

Heb ik een BSN nummer nodig?

Voor inschrijving bij een school is een BSN-nummer (Burger Servicenummer) niet nodig. Wel is het goed de inschrijving bij de gemeente snel te regelen. Het BSN-nummer wordt dan later aan de school doorgegeven.

Peuteropvang: kinderen van 2 tot 4 jaar oud

Oekraïense kinderen in leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen naar de peuteropvang. Wilt u dit? Neemt u dan contact op met: hendrik.eding@westerkwartier.nl

Is er reiskostenvergoeding of leerlingenvervoer mogelijk?

Alleen als de school 6 kilometer of verder van het adres ligt waarop de kinderen verblijven, is leerlingenvervoer mogelijk of worden de reiskosten vergoed.

Vervoer naar de Jan Kuipersschool (basisschool)

  • Kinderen in de gemeentelijke opvanglocaties in Grootegast en Sebaldeburen lopen of fietsen naar school of gaan met ander eigen vervoer naar de Jan Kuipersschool in Grootegast. Hiervoor is geen vergoeding mogelijk.
  • Kinderen in de gemeentelijke opvanglocatie in Zuidhorn gaan met het openbaar vervoer naar de Jan Kuipersschool in Grootegast. Zij kunnen hiervoor een reiskostenvergoeding aanvragen.
  • Kinderen die bij particulieren worden opgevangen kunnen een vergoeding aanvragen als de afstand tot de Jan Kuipersschool 6 kilometer of meer is. Per particulier opvangadres kan één aanvraag reiskostenvergoeding voor vervoer naar de basisschool worden ingediend. Op het aanvraagformulier worden de namen van alle basisschoolleerlingen op dat adres ingevuld. De vergoeding wordt betaald per auto, niet per kind. We gaan er vanuit dat het vervoer onderling geregeld wordt met vrijwilligers. Samen reizen wordt gestimuleerd. Op het aanvraagformulier kunnen daarom ook kinderen met verschillende adressen staan. Sociaal Werk De Schans kan eventueel helpen bij het vinden van vrijwilligers. Neem daarvoor contact op via oekraine@sociaalwerkdeschans.nl.

Vervoer naar de Nieuwkomersklas of ISK (voortgezet onderwijs)

  • Jongeren die naar de Nieuwkomersklas (De Woldborg) in Grootegast gaan kunnen de kosten voor het openbaar vervoer vergoed krijgen als de afstand 6 kilometer of meer is.
  • Jongeren die naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Groningen gaan kunnen de kosten voor openbaar busvervoer vergoed krijgen. Wordt ervoor gekozen om met de trein te reizen, dan zijn de meerkosten voor eigen rekening. In overleg is eventueel een kilometervergoeding voor eigen vervoer mogelijk.

Reiskostenvergoeding aanvragen

  • Een aanvraagformulier voor de reiskostenvergoeding of leerlingenvervoer kan worden aangevraagd en ingediend bij leerlingenvervoer@westerkwartier.nl
  • De vergoedingen worden overgemaakt naar de ouders, verzorgers of vrijwilligers(organisatie). Hiervoor is een bankrekeningnummer nodig.

Introductie taalcursus Nederlands

De Universiteit Groningen heeft besloten om de gratis, online Introduction to Dutch course(externe link) voorlopig permanent beschikbaar te stellen. Dit betekent dat iedereen op elk moment met de cursus kan beginnen.

Onderwerpen als jezelf voorstellen en praten over je familie, vrienden, werk of studie komen aan bod en korte video's geven een indruk van hoe het is om in Nederland te wonen. Meer informatie op de pagina Introduction to Dutch van de University of Groningen(externe link)

Noordhoff steunt Oekraïne

Noordhoff heeft een site(externe link) gelanceerd waar u, vluchtelingen en hun families digitale kopieën kunnen downloaden van meer dan 300 gratis Oekraïense boeken(externe link) voor basis- en middelbare scholieren die zijn goedgekeurd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs.

Refugeehelp

Op de website van refugeehelp(externe link) staat veel nuttige informatie over het onderwijs in Nederland.

In dit filmpje kun je bekijken wordt het Nederlandse voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs uitgelegd. Het filmpje is in het Engels.