Van 9 april tot en met 23 april 2024 kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing van het Europees Parlement geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).
     

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen. Op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

De ondersteuningsverklaring kan tijdens openingstijden afgelegd worden in het gemeentehuis in Leek of Zuidhorn. Een afspraak maken is niet nodig.