Melding laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op grote afstand (kilometers) te horen zijn.

Laagfrequent geluid (LFG)

Wat is het?

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op grote afstand (kilometers) te horen zijn.

Mensen die aangeven gehinderd te worden door LFG, omschrijven dit vaak als brommen, dreunen of zoemen. Zij geven ook vaak aan druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam te voelen. Zij melden diverse gezondheidsklachten, waaronder slecht slapen en concentratieverlies.

Melding maken

Hoe werkt het?

U kunt per mail een melding maken van laagfrequent geluid via info@westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.

Meldingen van LFG worden geregistreerd en gemonitord. De gemeente neemt zelf geen klachten van LFG hinder in behandeling. Hiervoor werken we samen met de GGD Groningen en de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt in de aanpak van laagfrequent geluid samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD Groningen, ODG (Omgevingsdienst Groningen) en de Stichting Laagfrequent geluid.

Onderzoek

De afgelopen jaren is in de voormalige gemeente Zuidhorn onderzoek gedaan naar LFG. In 2006 en 2008 heeft de NAM onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van laagfrequent geluid op gaslocatie Grijpskerk. Op advies van het RIVM en de Inspectie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is er in 2009 en 2010 door het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratotium (NLR) een onderzoek naar LFG uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Zuidhorn heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in samenwerking met Microflown in 2015 geluidsmetingen uitgevoerd. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd, maar niet geleid tot vermindering van hinder bij de betrokken inwoners.

Documentaire

Het programma 'De Monitor' heeft een documentaire gemaakt over geluidsoverlast, waarin ook de situatie in Zuidhorn weergegeven wordt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.