We maaien het gras in onze gemeente volgens een planning. Hoe vaak we maaien hangt af van het soort gras en de functie ervan.

Planning

Hoe werkt het?

We maaien het gras in onze gemeente volgens een planning. Hoe vaak we maaien hangt af van het soort gras en de functie ervan.

Grasvelden

De medewerkers van onze buitendienst maaien voornamelijk de grasveldjes en grasstroken in woonbuurten. We doen dit in het groeiseizoen gemiddeld om de zeven werkdagen. Dit is wel afhankelijk van het weer.

Obstakels

We kiezen er bewust voor om het gras rondom bomen te laten staan. Het afmaaien van het gras kan zorgen voor beschadiging van de stam van de boom. We maaien het vlakke gedeelte met de grote maaier. Rondom obstakels maaien we met de bosmaaier. Bijvoorbeeld rondom bebording, paaltjes of keien. We maaien het gras rondom de obstakels gemiddeld zes keer per jaar, in het groeiseizoen.

Groenstroken

In onze gemeente ziet u steeds meer bermen met bloemen en inheemse plantensoorten. Afhankelijk van de soort maaien we deze groenstroken pas in juni en juli. Dit doen we, omdat sommige bloemen zich dan verder kunnen uitzaaien. Dit is belangrijk voor de bloei van het volgend jaar.

Sportvelden

De sportvelden in onze gemeente maaien we vaker. De grasmat houden we korter, zodat het veld goed bespeelbaar blijft. Ook treffen we hier andere beheermaatregelen en bemesten we de velden regelmatig.

Bermen

We maaien twee keer per jaar de bermen. De eerste ronde is vanaf half mei. We maaien dan de eerste meter vanaf de weg. De rest van de berm blijft staan. Dit is goed voor de natuur. Op plekken waar de verkeersveiligheid een rol speelt, bijvoorbeeld bij sommige kruisingen, maaien we een bredere strook.

De tweede maaironde vindt vanaf september plaats. Een aannemer maait dan de gehele berm met een speciale maaimachine. Dit zorgt ervoor dat insecten en plantenzaden niet verloren gaan.

Invasieve exoten

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen. Invasieve plantensoorten hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden. Voorbeelden van invasieve exoten in het Westerkwartier zijn de Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien. We maaien de invasieve exoten vier keer per jaar. Het maaisel voeren we af naar een speciale gecertificeerde verwerker.

Ecologisch beheerde gebieden

Ecologisch beheerde gebieden

Ecologisch beheer is goed voor vlinders, bijen en andere dieren, zodat zij beschut kunnen leven. Ecologisch beheerde gebieden maaien we (vaak gedeeltelijk). We doen dit een tot drie keer per jaar. Het gras blijft tijdelijk liggen, zodat insecten uit het maaisel kunnen ontsnappen. Ook maaien we op sommige locaties in kronkelende banen in de begroeiing, zo krijgt de begroeiing meer variatie. Dit heet ook wel sinusmaaien.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.