Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Aanvraag subsidie sportakkoord

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de krachten. We leggen verbindingen tussen de dorpen en kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.

Subsidie aanvragen Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen bij de doelstellingen en ambities van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier. Dus wilt en kunt u een bijdrage leveren aan de thema’s inclusie en diversiteit, vitale sportaanbieders, ruimte voor sport en bewegen en/of vaardig in bewegen – jeugd & jongeren? Vraag dan nu een subsidie aan!  

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Maak een conceptaanvraag en stem deze via de mail af met de kartrekker van de werkgroep waarvoor u een aanvraag indient. De informatie die nodig is om een conceptaanvraag te doen staat beschreven in Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2022(externe link). Hier staan ook de voorwaarden. 

De contactgegevens van de kartrekkers van de werkgroepen staan hieronder vermeld. De kartrekker van de werkgroep voorziet uw conceptaanvraag van feedback. 

Verwerk de ontvangen feedback en dien een definitieve subsidieaanvraag in via de onderstaande groene knop. Dit kan door de Aanvraag subsidie sportakkoord in te vullen. De aanvragen moeten uiterlijk 2 weken voordat de kopgroep vergadert, ingediend worden. 

Aanvraag subsidie sportakkoord

Beslistermijn

De kopgroep komt 4 x per jaar bij elkaar om de definitieve subsidieaanvragen te beoordelen en hierover een beslissing te nemen. De kopgroep streeft ernaar om u binnen 2 weken na de kopgroep bijeenkomst te informeren. Zie hieronder de tabel voor de verschillende vergaderdata en data van terugkoppeling van de kopgroep.

Data 2023

Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg kopgroepStreefdatum reactie kopgroep
28 juni12 juli26 juli
13 september27 september11 oktober
22 november29 november20 december

Vragen en meer informatie

Voor inhoudelijke afstemming kunt u contact opnemen met de kartrekkers van de verschillende werkgroepen.

Heeft u algemene vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kopgroep via sportakkoord@westerkwartier.nl.

Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief van het Sportakkoord wilt ontvangen, dan kunt u zich via het formulier aanmelden.

Laatste uitgaven

Meer nieuws over het sportakkoord