De gezondheid van alle inwoners van het Westerkwartier verbeteren. Dat is het doel van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier waar we samen met onze partners mee aan de slag gaan. Dit doen we in navolging op het Nationaal Preventieakkoord(externe link), dat in 2018 is gesloten.

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord

Maatregelen en afspraken voor gezondere Westerkwartierders

Het Nationaal Preventieakkoord(externe link) bevat maatregelen en afspraken om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Zoals het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Aanvullend op deze thema’s kiezen we er in de gemeente Westerkwartier voor om ook aandacht te hebben voor mentale weerbaarheid en het voorkomen van drugsgebruik. Daarnaast staan we ook stil bij achterliggende problematiek. Denk bijvoorbeeld aan armoede, schulden, mentale gezondheid, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving. Al deze aspecten kunnen invloed hebben op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt. 

Subsidie aanvragen Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen bij de doelstellingen en ambities van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier. Dus wilt u de gezondheid van de inwoners van de gemeente Westerkwartier verbeteren door bijvoorbeeld voorlichtingsavonden te organiseren over de gevaren van middelengebruik? Of aan de slag te gaan met het traktatiebeleid op scholen? Vraag dan nu een subsidie aan!  

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Maak een conceptaanvraag en stem deze via de mail af met de kartrekker van de themagroep waarvoor u een aanvraag indient. De informatie die nodig is om een conceptaanvraag te doen staat beschreven in Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022(externe link). Hier staan ook de voorwaarden. 

De contactgegevens van de kartrekkers van de themagroepen staan op deze pagina vermeld. De kartrekker van de themagroep voorziet uw conceptaanvraag van feedback. 

Verwerk de ontvangen feedback en dien een definitieve subsidieaanvraag in.

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord

Beslistermijn

Uw definitieve aanvraag bespreken we tijdens de themagroep bijeenkomsten. De themagroepen komen 6 keer per jaar bij elkaar. Vervolgens streeft de kopgroep ernaar om u binnen 3 weken na de themagroep bijeenkomst te informeren over haar advies aan het college en dus of de subsidieaanvraag wel, gedeeltelijk, onder voorwaarden of niet wordt goedgekeurd.

Vergaderdata en data van terugkoppeling van de kopgroep 2022

Themagroep middelengebruik
Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg themagroep MiddelengebruikStreefdatum reactie kopgroep
17 maart 202224 maart 2022  13 april 2022
25 april 20222 mei 2022 19 mei 2022
30 mei 20226 juni 202227 juni 2022
1 september 20228 september 202228 september 2022
6 oktober 202213 oktober 20222 november 2022
10 november 202217 november 20227 december 2022
Themagroep overgewicht
Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg themagroep OvergewichtStreef data reactie kopgroep
28 maart 20224 april 202225 april 2022
23 mei 202230 mei 202220 juni 2022
20 juni 202227 juni 2022 18 juli 2022
29 augustus 20225 september 2022 26 september 2022
3 oktober 202210 oktober 202231 oktober 2022
7 november 202214 november 20225 december 2022

Vragen en meer informatie

Voor inhoudelijke afstemming kunt u contact opnemen met de kartrekkers van de themagroepen. 

Heeft u algemene vragen over de subsidie¬aanvraag dan kunt u contact opnemen met de kartrekker van de kopgroep via e-mail: elte.hofman@westerkwartier.nl 

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord