De gezondheid van alle inwoners van het Westerkwartier verbeteren. Dat is het doel van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier waar we samen met onze partners mee aan de slag gaan. Dit doen we in navolging op het Nationaal Preventieakkoord(externe link), dat in 2018 is gesloten.

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord

Maatregelen en afspraken voor gezondere Westerkwartierders

Het Nationaal Preventieakkoord(externe link) bevat maatregelen en afspraken om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Zoals het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Aanvullend op deze thema’s kiezen we er in de gemeente Westerkwartier voor om ook aandacht te hebben voor mentale weerbaarheid en het voorkomen van drugsgebruik. Daarnaast staan we ook stil bij achterliggende problematiek. Denk bijvoorbeeld aan armoede, schulden, mentale gezondheid, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving. Al deze aspecten kunnen invloed hebben op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt. 

Subsidie aanvragen Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die passen bij de doelstellingen en ambities van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier. Dus wilt u de gezondheid van de inwoners van de gemeente Westerkwartier verbeteren door bijvoorbeeld voorlichtingsavonden te organiseren over de gevaren van middelengebruik? Of aan de slag te gaan met het traktatiebeleid op scholen? Vraag dan nu een subsidie aan!  

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Maak een conceptaanvraag en stem deze via de mail af met de kartrekker van de themagroep waarvoor u een aanvraag indient. De informatie die nodig is om een conceptaanvraag te doen staat beschreven in Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022(externe link). Hier staan ook de voorwaarden. 

De contactgegevens van de kartrekkers van de themagroepen staan op deze pagina vermeld. De kartrekker van de themagroep voorziet uw conceptaanvraag van feedback. 

Verwerk de ontvangen feedback en dien een definitieve subsidieaanvraag in.

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord

Beslistermijn

Uw definitieve aanvraag bespreken we tijdens de themagroep bijeenkomsten. De themagroepen komen 6 keer per jaar bij elkaar. Vervolgens streeft de kopgroep ernaar om u binnen 3 weken na de themagroep bijeenkomst te informeren over haar advies aan het college en dus of de subsidieaanvraag wel, gedeeltelijk, onder voorwaarden of niet wordt goedgekeurd.

Vergaderdata en data van terugkoppeling van de kopgroep 2023

Themagroep middelengebruik
Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg themagroep MiddelengebruikStreefdatum reactie kopgroep

26 januari 2023

2 februari 2023

22 februari 2023

9 maart 2023

16 maart 2023

5 april 2023

27 april 2023

4 mei 2023

24 mei 2023

8 juni 2023

15 juni 2023

5 juli 2023

21 september 2023

28 september 2023

18 oktober 2023

2 november 2023

9 november 2023

29 november 2023

14 december 2023

21 december 2023

10 januari 2024

Themagroep overgewicht
Sluitingsdatum indienen definitieve subsidieaanvraagOverleg themagroep OvergewichtStreefdatum reactie kopgroep

23 januari 2023

30 januari 2023

17 februari 2023

6 maart 2023

13 maart 2023

31 maart 2023

17 april 2023

24 april 2023

12 mei 2023

29 mei 2023

5 juni 2023

23 juni 2023

18 september 2023

25 september 2023

13 oktober 2023

30 oktober 2023

6 november 2023

24 november 2023

11 december 2023

18 december 2023

5 januari 2024

Vragen en meer informatie

Voor inhoudelijke afstemming kunt u contact opnemen met de kartrekkers van de themagroepen. 

Heeft u algemene vragen over de subsidie¬aanvraag dan kunt u contact opnemen met de kartrekker van de kopgroep via e-mail: elte.hofman@westerkwartier.nl 

DigiD linkAanvragen subsidie Lokaal Preventieakkoord