U kunt juridisch een ouder worden door uw kind te erkennen. U wordt daarmee wettelijk familie van het kind. U kunt uw kind al erkennen vóór de geboorte. Erkennen betekent dat u officieel aangeeft de ouder van het kind te (willen) zijn. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt: dit gebeurt bijvoorbeeld door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van zestien jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind kan alleen erkend worden als het op dat moment juridisch nog geen vader heeft.
 • Heeft een kind al twee ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter om het kind te erkennen.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Bijvoorbeeld omdat de moeder van het kind uw nicht is? Dan kunt u het kind niet erkennen. 
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken. U bent de biologische vader als u het kind verwekt hebt.

Wat moet ik doen?

 • Voor erkenning komt u naar één van de gemeentehuizen met de aanstaande moeder om uw ongeboren kind te erkennen. U moet hiervoor een afspraak maken.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Let op: als er sprake is van naamskeuze moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn en is schriftelijke toestemming niet mogelijk. Dat is het geval wanneer het kind bij de geboorte de achternaam van de vader krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder;
 • als de moeder niet persoonlijk aanwezig is bij de erkenning: schriftelijke toestemming van de moeder. Bij alleen schriftelijke toestemming kan het kind bij de geboorte niet de achternaam krijgen van de vader.

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

 • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
 • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Gezag bij erkenning

Heeft u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkend? Heeft de vader of duomoeder het (ongeboren) kind voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind. Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank(externe link). Als u dit niet doet, dan heeft alleen de moeder het gezag.

Erkennen na 1 januari 2023

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023? Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind.

U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.