U kunt juridisch een ouder worden door uw kind te erkennen. U wordt daarmee wettelijk familie van het kind. Erkennen betekent dat u officieel aangeeft de ouder van het kind te (willen) zijn. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt: dit gebeurt bijvoorbeeld door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van zestien jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind kan alleen erkend worden als het op dat moment juridisch nog geen vader heeft.
 • Heeft een kind al twee ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter om het kind te erkennen.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Bijvoorbeeld omdat de moeder van het kind uw nicht is? Dan kunt u het kind niet erkennen. 
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken. U bent de biologische vader als u het kind verwekt hebt.

Wat moet ik doen?

 • Voor erkenning komt u naar één van de gemeentehuizen met de moeder om het kind te erkennen. U moet hiervoor een afspraak maken.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Let op! Als er sprake is van naamskeuze moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn en is schriftelijke toestemming niet mogelijk.
 • Als het kind dat u wilt erkennen twaalf jaar of ouder is, dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u ook de biologische vader bent van het kind. Dat betekent dat u de verwekker bent van het kind.
 • Als het kind dat u wilt erkennen zestien jaar of ouder is, dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Wat moet ik meenemen?

Extra documenten nodig bij erkenning kind van twaalf tot zestien jaar 

 • schriftelijke toestemming van het kind;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder 

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Als u wilt dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.

Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ouderlijk gezag vraagt u ná de geboorte aan bij de rechtbank. Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.