Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders.

Wat is het?

Wanneer u een kind adopteert wordt hij of zij ook officieel familie van u. Er bestaat een verschil tussen sterke en zwakke adopties. 

Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders helemaal verbroken. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl(externe link).

Hoe werkt het?

Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een proces van een paar jaar vooraf. Soms moet u de adoptie nog laten erkennen door de rechter. Dit is het geval als het kind uit een land komt dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag(externe link).

Wilt u een Nederlands kind adopteren, dan horen daar voorwaarden bij. Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid(externe link).

Wat moet ik doen?

In alle gevallen van adoptie moet uw adoptiekind naar Nederland reizen met een paspoort van het land van afkomst.

Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf

Wilt u een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND(externe link)). Een MVV is een visum (toestemming) om langdurig in Nederland te mogen zijn.

Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of de consulaat-generaal een MVV-visum af. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Wilt u een kind adopteren uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan ook een MVV aan bij de IND. Nadat de aanvraag is goedgekeurd door de IND, mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen vijf werkdagen bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Als u een MVV hebt aangevraagd, kunt u na aankomst in Nederland uw verblijfsdocument ophalen bij de IND. De IND streeft ernaar om binnen twee weken na aankomst het verblijfsdocument klaar te hebben.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.