Beste inwoner van het Waddenkust en Wierdenland,

Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst van het Waddenkust en Wierdenland op woensdag 31 januari van 15.00 tot 17.30 uur en 19.00 tot 21.30 uur, Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 in Loppersum.

Op deze avond kunt u binnenlopen om kennis te nemen van de stand van zaken van het proces, de inhoudelijke opbrengsten van de afgelopen maanden en de vervolgstappen tot aan de zomer. Uiteraard horen wij graag uw reactie hierop.

Verder bieden we de mogelijkheid aan om in gesprek te gaan met deskundigen op de thema's natuur, water, bodem en landbouw. Er worden korte presentaties gehouden over de opgaven voor natuur, water en klimaat. Na afloop is er de mogelijkheid om door te praten met een deskundige op dat thema.

Toelichting

De provincie Groningen werkt aan verschillende opgaven in het landelijk gebied. Dit doen we in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In Groningen hebben we ervoor gekozen om samen met onze inwoners aan de opgaven vanuit het NPLG te werken. We noemen dit traject in Groningen de Transitie Landelijk Gebied (TLG). In dit traject werken we aan het oplossen van knelpunten op het gebied van veenbodems, waterkwaliteit en waterkwantiteit, landbouw en natuur. De afgelopen maanden is besteed aan het begrijpen van de opgaven en het leren kennen van het Waddenkust en Wierdenland. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende mensen en organisaties uit het gebied en er zijn kennissessies gehouden. De uitkomsten daarvan en de vervolgstappen willen we graag met u delen.

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Groningen(externe link).

Wij hopen op uw komst.