Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Zo zijn vluchtelingen beschermd tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Sinds 1 april 2022 geldt een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht (TWV-plicht) voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij het UWV.

Voorwaarden voor werkgevers

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken in Nederland zodra zij zijn ingeschreven bij de gemeente. Zij hebben dan een document met de verblijfsstatus en een Burgerservicenummer (BSN). Verder is een onbeschadigd identiteitsbewijs of paspoort nodig en een bankrekeningnummer voor het uitbetalen van het salaris.

Zij hebben verder dezelfde rechten als Nederlandse werknemers, zoals een veilige werkplek en een minimumloon.

Heeft nog specifieke vragen neem dan contact op met Gaby Meijer of Abdi Mohamed via oekraine@westerkwartier.nl

Zie voor meer informatie: