Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet  zonder. De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.  

Daarom worden er nieuwe 380kV-stroomverbindingen aangelegd of gepland in Noord-Nederland.

Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT verkennen de aanleg van een nieuwe 380kV-stroomverbinding. Het gaat om het gebied tussen de hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens). De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De komende jaren neemt het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven.

Meer informatie op de projectpagina van Tennet(externe link)

Eemshaven-Vierverlaten

In het voorjaar van 2020 is de bouw van de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten begonnen. Volgend jaar (rond de zomer 2023) neemt TenneT deze ‘stroomsnelweg’ in bedrijf.

Meer informatie op de projectpagina van Tennet(externe link)

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met het ministerie van EZK of TenneT via onderstaande gegevens.

Bureau Energieprojecten

TenneT