Het WesterkwartierPanel is een online burgerpanel van de gemeente Westerkwartier. Iedereen die in het Westerkwartier woont, 16 jaar of ouder is en beschikt over een e-mailadres, kan deelnemen aan het burgerpanel.

Panelleden krijgen via de e-mail een uitnodiging als er een online vragenlijst voor hen klaarstaat.

De onderzoeken gaan over diverse onderwerpen en thema's. Met het WesterkwartierPanel geeft de gemeente een vervolg aan het burgerparticipatietraject. De onderzoeken in het WesterkwartierPanel worden uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Enigma Research, aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Deelname aan een onderzoek van het WesterkwartierPanel is altijd volledig anoniem.

Naar het panel