Heeft u goederen die u wilt geven voor de vluchtelingen? Kijk dan in uw omgeving of er een inzameling gehouden wordt.

De gemeente zamelt geen goederen in.