Als gemeente moeten we gladde wegen bestrijden. We strooien als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

 • Als eerste strooien we de hoofdroutes:
  • routes met veel verkeer
  • busroutes
  • doorgaande routes
  • belangrijke fietsroutes
  • wegen met een ontsluitingsfunctie
 • Als tweede prioriteit strooien we bij scholen, kerken, bij bejaardenwoningen en de overige wegen en fietspaden. Dit doen we alleen als het noodzakelijk is en alleen overdag.

Binnen de gemeente Westerkwartier zijn, in geval van gladheid, 13 strooiploegen actief. De verschillende routes zijn te raadplegen in het gladheidsbestrijdingsplan.

Wanneer gaan we strooien?

De beslissing om wel of niet te gaan strooien, beoordelen we aan de hand van de vijf volgende punten

 • de weersvoorspelling specifiek voor de gemeente Westerkwartier
 • de actuele weersituatie buiten
 • eigen waarneming, bij twijfel zal de dienstdoende coördinator zelf de weersomstandigheden beoordelen
 • ondersteuning door middel van belfunctie van MeteoConsult
 • bewaking gladheidsmeldsysteem met wegdeksensoren

Op basis van deze gegevens zal de coördinator gladheidbestrijding een besluit nemen om te gaan strooien.

Wat kan ik doen?

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

Aanvullende informatie

Bij de gladheidsbestrijding worden twee werkwijzen onderscheiden.

Strooien om te voorkomen

We strooien op het moment dat de gladheid wordt voorspeld. Wegen en fietspaden worden dan uit voorzorg gestrooid, waardoor de gladheid voorkomen kan worden.

Strooien om te bestrijden

We strooien op het moment dat de gladheid al is opgetreden als gevolg van de weersomstandigheden. Het gaat hierbij om situaties met sneeuw, ijzel of onverwacht opvriezend wegdek.

We strooien bij voorkeur om gladheid te voorkomen, dit heeft de volgende voordelen:

 • gladheid wordt voorkómen in plaats van bestreden
 • er is minder verwaaiing dus er ontstaat een beter strooipatroon
 • er zijn hogere rijsnelheden mogelijk bij het strooien
 • er zijn geringere hoeveelheden wegenzout nodig
 • het strooizout blijft beter op het wegdek liggen
 • een snellere, directere en betere werking van het natte zout
 • het is veiliger voor het eigen personeel

Strooien om te voorkomen is van essentieel belang om de verwachte optredende gladheid voor te kunnen zijn. Met deze manier van strooien kan de gemeente een goede bestrijding van de gladheid beter waarborgen. Bovendien geeft deze methode een grotere flexibiliteit. Om die redenen is strooien om te voorkomen in dit winterseizoen het uitgangspunt.

Sneeuwruimen

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.